Co jest transportem drogowym, a co nim nie jest?

Jakie rodzaje przewozów można zaliczyć do transportu drogowego?

Pojęcie transportu drogowego jest dość szerokie i obejmuje wiele kategorii przewozu. W niniejszym materiale postaramy się doprecyzować, czym jest transport drogowy, jakie są jego typy i jakich rodzajów przewozu transportem drogowym nazwać nie można. 

Czym jest transport drogowy? 

Zgodnie z ustawą o transporcie drogowym, pojęcie to obejmuje krajowe i międzynarodowe przewozy, które realizuje firma transportowa lub przedsiębiorstwo w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą. 

Jakie są rodzaje transportu drogowego?

W obrębie transportu drogowego wyróżnić można przewóz krajowy, który obejmuje przewóz osób lub rzeczy w obrębie naszego kraju i z wykorzystaniem pojazdów, zarejestrowanych na terenie RP. Firmy transportowe często realizują również transport międzynarodowy, podczas którego są przekraczane granice naszego kraju.

Czym nie jest transport drogowy?

Transportem drogowym nie jest przewóz, który ma charakter niezarobkowy, a jego celem jest realizacja potrzeb własnych. By spełnić kryterium niezarobkowego charakteru przewozu, przedsiębiorca musi spełnić kilka warunków. Jeden z nich dotyczy służebnej roli tego przewozu w stosunku do właściwej działalności prowadzonej przez dane przedsiębiorstwo. Taki przewóz ponadto: 

– powinien być realizowany przez przedsiębiorcę lub jego pracowników, 

– musi być ukierunkowany na przewóz przedsiębiorcy lub jego pracowników lub ich rodzin na własne potrzeby, a przewożone autem przedmioty należą do któregoś z pasażerów i nie są przeznaczone na sprzedaż, 

– nie może być przewozem realizowanym w ramach świadczonych usług turystycznych.