Czy kierowcy będą mogli przejść na wcześniejszą emeryturę?

W wielu krajach, w tym także w Polsce, istnieje dyskusja na temat umożliwienia przejścia na wcześniejszą emeryturę kierowcom zawodowym. 31 stycznia 2018 r. Sąd Najwyższy podjął decyzje w tej sprawie. Jakie zmiany objęły kierowców? Po ilu latach pracy można starać się o emeryturę i jakie wymogi należy spełniać?

Emerytura kierowcy

Praca za kierownicą pojazdów ciężarowych to zajęcie wymagające, które niesie za sobą szereg wyzwań oraz ryzyko zdrowotne. Wiele osób związanych z branżą transportową walczy, aby ułatwić kierowcom przechodzenie na odpoczynek oraz o zabezpieczenie na starość. W Polsce wiek emerytalny ustalony jest na 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn, a aby przejść na emeryturę wcześniej, należy spełnić konkretne kryteria, np. określoną liczbę lat składkowych. Jednak w przypadku kierowców zawodowych, praca na drodze jest szczególnie wymagająca i może wpłynąć negatywnie na zdrowie. Długie godziny za kierownicą, narażenie na stres, a także niewłaściwy tryb życia prowadzą do zmęczenia, zwiększając tym samym ryzyko wypadków.

Zmiany przepisów dla emerytury

Kierowcy ciężarówek, których praca wiąże się z warunkami szczególnymi, mają możliwość wcześniejszego przejścia na emeryturę, lecz nie wszyscy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy zawodowo zajmujący się prowadzeniem pojazdów, przewożąc towary niebezpieczne oznaczone tablicą barwy pomarańczowej, może starać się o emeryturę w wieku niższym niż standardowy. W związku z tym kierowcy zwykłych ciężarówek, na co dzień pracujących ze zwykłymi ładunkami o nie podwyższonym ryzyku, nie mogą przejść na wcześniejszą emeryturą.

Nowe przepisy wprowadziły jednak korzyść, aby starsi doświadczeniem kierowcy nie pozostali z niczym. Kto w zgodzie ze starymi przepisami wykaże 25 lat stażu przed 1 stycznia 2009 r., z czego 15 lat spędzone jako kierowca w warunkach szczególnych, może liczyć na rekompensatę. Stanowić ją będzie podwyższone miesięczne świadczenie wypłacane przez zakład ubezpieczeń. Ma to związek ze zniesieniem tzw. emerytury pomostowej.

W przypadku kierowców zatrudnionych w pracy o szczególnych warunkach rozumie się tych, którzy wykonują zajęcia związane z ryzykiem dla zdrowia lub wymaga się od nich dobrej sprawności psychofizycznej ze względu na bezpieczeństwo własne bądź innych osób. Definiuje to Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07.02.1983 r., które zawiera wykaz zawodów kwalifikujących się do pracy w szczególnych warunkach. W tym spisie znajduje się między innymi praca kierowców ciężarówek o masie całkowitej powyżej 3,5 tony przewożących towary niebezpieczne.

You are currently viewing Czy kierowcy będą mogli przejść na wcześniejszą emeryturę?