EORI

Czy wiesz, że…

wirtualna kombinacja cyfr i liter pozwala przedsiębiorcom z całego świata na swobodne importowanie towarów na teren Unii Europejskiej? 🇪🇺

Numer EORI, z ang. Economic Operator Registration and Identification, to unikalny kod identyfikacyjny nadawany przez organy celne. System wprowadzony w celu ograniczenia nadmiernego tworzenia papierowych dokumentów i ujednolicenia procesów weryfikacyjnych.

Numer EORI pomaga organom celnym: identyfikować, monitorować i kontrolować wszystkie podmioty gospodarcze uczestniczące w transakcjach międzynarodowych. 🚚Zapewnia transparentność, ułatwia zarządzanie ryzykiem i pomaga w zwalczaniu nieuczciwych praktyk handlowych. To jak kod kreskowy dla światowego handlu, umożliwiający szybkie i skuteczne rozpoznanie każdego uczestnika transportu 🌍✨

Numer składa się z szyfru liter i cyfr różnych dla poszczególnych państw, a jego uzyskanie nie wymaga opłat. W Polsce jest to kod PL + NIP + pięć zer na końcu. Dzięki niemu przedsiębiorcy mogą korzystać z udogodnień takich jak: uproszczone procedury celne, preferencyjne taryfy i dostęp do specjalnych programów handlowych.

You are currently viewing EORI