GUS o transporcie w Polsce

Jaka jest sytuacja polskiego transportu drogowego w świetle raportu GUS?

W połowie maja Główny Urząd Statystyczny opublikował raport „Transport drogowy w Polsce w latach 2012-2013”. Wynika  z niego, że transport drogowy jest formą dominującą w przewozach towarów na terenie Unii Europejskiej, odpowiada za 45% wykonywanej pracy przewozowej. W kwestii tej przodują Niemcy, tuż za nimi plasuje się natomiast Polska, która z wynikiem 222,3 mln tonokilometrów, wyprzedza kraje takie jak Hiszpania czy Francja. Wynik ten wskazuje na znaczący rozwój transportu drogowego w Polsce w porównaniu do lat ubiegłych.

Polski transport drogowy w liczbach

Według statystyk GUS, w 2013 roku przewieziono transportem drogowym ładunki o łącznej masie 1553,1 mln ton, czyli o 4% więcej niż rok wcześniej. Wartość wykonanej pracy przewozowej wzrosła o 11,3% w stosunku do 2012 roku. W 2013 roku dało się również odnotować wzrost przewozów ładunków na eksport (o 10,6%) i import (o 4,1%). Najczęściej eksport kierowany był do Niemiec (prawie 40%), Czech, Francji i Słowacji. Te kraje znajdują się również na czele, jeśli chodzi o import ładunków do Polski za pośrednictwem transportu drogowego.

Determinanty rozwoju transportu drogowego w Polsce

Rozwój transportu drogowego rozwija się niejako wbrew unijnej polityce transportowej, która hołduje proekologicznemu zahamowaniu rozwoju tego sektora. W przypadku Polski dynamiczny wzrost dało się zaobserwować po jej wstąpieniu w szeregi państw unijnych. Rząd zainwestował wówczas miliardy złotych w rozwój infrastruktury oraz nowy tabor, co wpłynęło nie tylko na poprawę jakości dróg, lecz również wzrost liczby poruszających się po nich pojazdów. Płynność ruchu i jakość dróg to kwestie istotne dla rachunku ekonomicznego firm transportowych.