Internet rzeczy – czysty zysk dla transportu

Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, jakie oferuje internet rzeczy (z ang. IoT – Internet of Things), transport i logistyka mają szansę wzbogacić się w ciągu 10 lat o, bagatela, 2 biliony dolarów!

Czym jest internet rzeczy?

Internet rzeczy opiera się w głównej mierze na danych, które są gromadzone, przetwarzane lub wymieniane za pośrednictwem sieci komputerowej, stanowiąc fundament, na którym budują się zwiększone możliwości zastosowania sieci – do komunikacji nie tylko między ludźmi, ale również między urządzeniami. Któż z nas nie chciałby mieć samochodu, który po uruchomieniu przy wyjeździe do pracy, wysyłałby informację do domowego systemu ogrzewania, żeby obniżył pobór energii? Niesie to korzyści zarówno ekologiczne w postaci zmniejszonej emisji energii, ale również ekonomiczne – niższe rachunki i związane z tym niemałe oszczędności. Na wdrożeniu koncepcji internetu rzeczy z pewnością zyska również branża transportu i logistyki.

Internet rzeczy w transporcie i logistyce – jakie zastosowanie? 

Wdrożenie koncepcji IoT w branży usług transportowo-logistycznych polegałoby na opracowaniu systemów, które będą potrafiły między innymi identyfikować i reagować na zmienne warunki, wytyczając optymalne dla kierowców trasy, a także optymalizować zużycie paliwa. Stała komunikacja pomiędzy poszczególnymi urządzeniami pozwoliłaby firmom transportowym przewidzieć awarie lub usterki, dzięki czemu uniknęłyby one w przyszłości kosztownych napraw i związanych z nimi przestojów. Dzięki rozwiązaniom z zakresu IoT, takim jak inteligentne palety czy regały, byłoby również możliwe optymalne zarządzanie przestrzenią magazynu, a także szybsze i bardziej dokładne śledzenie towaru, co zwiększy możliwości przewidywania i zabezpieczania poszczególnych procesów. Szacuje się, że w ciągu dekady inteligentne systemy wdrożone w branżę transportu i logistyki, są w stanie wygenerować blisko 2 biliony dolarów zysku! Korzyści będą jednak płynąć nie tylko dla firm, ale również dla ich klientów – IoT bez wątpienia przyczyniłoby się bowiem do podniesienia jakości świadczonych usług przy jednoczesnym obniżeniu ich kosztów oraz skróceniu czasu ich realizacji.