Komórka w dłoni podczas jazdy – raport KRBRD

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego opublikowała niedawno raport „Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2015 roku”. Wynika z niego, że podczas jazdy rozmawiamy mniej niż rok temu.Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego opublikowała niedawno raport „Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2015 roku”. Wynika z niego, że podczas jazdy rozmawiamy mniej niż rok temu.

O badaniu
Badania przeprowadzono na terenie wszystkich 16 województw w 86 punktach pomiarowych. W każdym województwie badanie przeprowadzono na drogach różnej kategorii:  krajowych, autostradach, ekspresowych, wojewódzkich i powiatowych; zarówno w obszarach zabudowanych, jak i poza nimi, a także w miastach wojewódzkich. Dane o kierowcach korzystających podczas prowadzenia pojazdu z telefonów komórkowych trzymanych w ręku zebrano metodą obserwacji z zewnątrz.  

Wyniki dotyczące samochodów ciężarowych
Dane o kierowcach ciężarówek w raporcie zebrano w kategorii „Pozostałe pojazdy”. Obejmuje ona: samochody ciężarowe, dostawcze, a także motocykle, motorowery i rowery). KRBRD w raporcie podaje, że zbadano 8040 kierowców samochodów ciężarowych. Z tego 416 kierowców korzystało w trakcie jazdy z telefonów komórkowych. Z danych tych wynika, że 5,2% kierowców ciężarówek korzystało podczas prowadzenia z komórek trzymanych w dłoni. Jest to najwyższy wskaźnik w przebadanych grupach. Ogółem wskaźnik dla kategorii „Pozostałe pojazdy” wyniósł 4,4%.

Wyniki ogólne
Najwyższy wskaźnik korzystania z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami samochodowymi zanotowano w województwie małopolskim (5,2%), a najniższy  w województwie pomorskim (1,3%).
Najczęściej z telefonów komórkowych korzystali kierujący pojazdami samochodowymi w Krakowie i Poznaniu (5,2%), a najrzadziej w Olsztynie (0,8%).
Wskaźnik korzystania z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami samochodowymi (samochody osobowe, w tym taksówki, dostawcze, ciężarowe) w Polsce spadł z 4,4% w 2014 r. do 3,3% w I sesji 2015 r. 
Wskaźnik korzystania z telefonów komórkowych przez kierujących samochodami osobowymi w Polsce spadł z 4,1% w 2014 r. do 2,9% w I sesji 2015 r.Na podstawie raportu KRBRD.