Krajowa kontrola jakości paliw

Od wejścia do Unii Europejskiej, w Polsce obowiązuje system monitorowania i kontrolowania jakości ciekłych paliw i biopaliw. Został on stworzony głównie po to, żeby wywiązać się z unijnych dyrektyw, a przy okazji konstruowania systemu wprowadzono rozwiązania umożliwiające eliminowanie i przeciwdziałanie wprowadzeniu na rynek paliw złej jakości. Systemem zarządza Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, a kontrole przeprowadza Inspekcja Handlowa. 

System jest podzielony na dwie części – europejską i krajową, które różnią się między sobą rodzajem kontrolowanych przedmiotów, ilością parametrów podlegających badaniu i sposobem wyboru podmiotów do kontroli. Celem części europejskiej jest monitorowanie jakości paliw pod względem statystycznym. W ramach tej części kontrolowane są benzyny (bezołowiowa 95 oraz 98), olej napędowy oraz biopaliwa ciekłe dostępne na stacjach paliwowych i zakładowych. Kontroli podlegają wszystkie parametry wpływające na środowisko naturalne. Kontrolowane stacje wybierane są losowo przez system komputerowy.
Z kolei celem krajowej części systemu jest przeciwdziałanie transportowaniu, magazynowaniu, wprowadzaniu na rynek i gromadzeniu w stacjach zakładowych paliw nie spełniających wymagań jakościowych określonych przepisami prawa.W ramach tej części kontrola obejmuje:

 • benzynę (bezołowiową 95 i 98),
 • olej napędowy,
 • biopaliwa ciekłe,
 • gaz skroplony (LPG),
 • sprężony gaz ziemny (CNG),
 • lekki olej opałowy.

Kontroli podlegają też następujący przedsiębiorcy:

 • producenci paliw,
 • przedsiębiorcy magazynujący paliwa,
 • przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie transportowania paliw (na wniosek Policji oraz w toku czynności przez nią prowadzonych),
 • właściciele i użytkownicy wybranych flot pojazdów,
 • rolnicy wytwarzający biopaliwa ciekłe na własny użytek,
 • hurtowanie paliw,
 • stacje paliwowe i zakładowe, w których kontrolowane są paliwa ciekłe, biopaliwa ciekłe, LPG i CNG,
 • przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu lekki olej opałowy.