Logistyka, transport i spedycja

Logistyka, transport i spedycja to trzy powiązane ze sobą branże, które ściśle współpracują.

Logistyka, transport i spedycja to trzy powiązane ze sobą branże, które ściśle współpracują na płaszczyźnie szeroko rozumianych usług transportowych.

Logistyka to planowanie przepływu materiałów i surowców. Proces ten jest bardzo złożony, musi bowiem przebiegać sprawnie i efektywnie. Dzięki odpowiedniemu zaplanowaniu oraz sprawnej realizacji tego planu, określone materiały trafiają w odpowiednim czasie do wskazanego miejsca, co umożliwia firmom ich płynne wykorzystywanie.

Transport to sam proces przewożenia – zarówno materiałów jak i gotowych produktów do punktu ich sprzedaży czy też magazynowania. Transport dotyczy też przewozu ładunków. Realizacja tej usługi musi spełniać określone wytyczne – zarówno dotyczące środków transportu i przepisów prawnych, jak i samego sposobu przewożenia określonych towarów.

Spedycja zaś jest zarządzaniem przewozem towarów. Na terenie Polski jest to spedycja krajowa, poza jej granicami – spedycja międzynarodowa.

Logistyka, transport i spedycja są więc dziedzinami silnie powiązanymi, choć pełniącymi inne role w całym procesie przewożenia surowców i produktów. W realizowaniu tych trzech usług najbardziej liczy się doświadczenie i profesjonalizm firm transportowych.