Międzynarodowy transport drogowy Luboń

Prezentujemy kilka najnowszych danych GUS na temat międzynarodowego transportu drogowego.

Analizowanie zjawisk zachodzących w branży transportowej jest istotnym elementem pracy firm spedycyjnych, ponieważ pozwala im na podejmowanie trafnych decyzji inwestycyjnych i prognozowanie dalszych zjawisk i ich efektów dla przedsiębiorstwa. W takiej analizie bardzo przydatne okazują się dane statystyczne, np. te publikowane przez Główny Urząd Statystyczny.

Międzynarodowy transport drogowy Luboń

Na podstawie raportu opublikowanego niedawno przez GUS można np. wyciągnąć przydatne wnioski dotyczące międzynarodowego transportu drogowego w Polsce. Ciekawą informacją jest np. to, że przewozy międzynarodowe wzrosły w 2016 roku o 18,7% w tonach i o 18,0% w tonokilometrach względem roku poprzedniego. Inny ważny fakt jest taki, że Polska dominuje wśród krajów Unii Europejskiej jeśli chodzi o przewozy międzynarodowe. W 2016 roku miała w nich 25-procentowy udział i znalazła się na pierwszej pozycji w UE. Takie informacje mogą się okazać przydatne nie tylko dla firm transportowych, ale również przedsiębiorstw produkcyjnych działających na terenie Lubonia. Pozwala im bowiem przewidywać zjawiska w branży, z usług której korzystają na co dzień – a zatem prognozować np. wysokość cen, dostępność usług, rozwój oferty itd.

Spedycja międzynarodowa Luboń

Spedycja międzynarodowa ma się w Polsce bardzo dobrze, na co ma wpływ stale rosnące zainteresowanie usługami transportowymi. Jak pokazują dane GUS, przychody ze sprzedaży usług w 2016 roku wzrosły o 8,4% (wyniosły 206,6 mld zł dla wszystkich jednostek transportu). Rośnie także ilość zarejestrowanych w Polsce samochodów ciężarowych. Na koniec 2016 było ich o 2,6% więcej niż rok wcześniej. Taka informacja pozwala zauważyć rzeczywiste tempo rozwoju firm zajmujących się transportem – ich inwestycji w kolejne pojazdy, z użyciem których mogą świadczyć usługi.

Spedycja krajowa Luboń

Spedycja krajowa oraz transport towarów na terenie kraju także rośnie, choć nie tak szybko jak w przypadku transportu międzykrajowego. W 2016 r. wzrost przewozów krajowych wzrósł o 1,0% w tonach i o 1,9% w tonokilometrach. Te nieduże procenty tłumaczyć można tym, że krajowy rynek jest już w większości nasycony. Oznacza to jego stabilizację, co dla przedsiębiorców np. z Lubonia jest bardzo pozytywną informacją.

Jeśli decyzje polityków oraz wprowadzane regulacje międzynarodowe nie ograniczą tempa rozwoju polskiego transportu, to ma on szansę w najbliższych latach przeżyć prawdziwy rozkwit. Jako HiT Transport – dostawca najwyższej jakości usług transportowych i spedycyjnych – mamy nadzieję, że tak właśnie będzie. Że branża, w której działamy, rozwijamy się i z którą wiążemy swoją przyszłość, będzie się rozbudowywała, unowocześniała i stwarzała nam coraz więcej możliwości.

Tymczasem zachęcamy przedsiębiorców z Lubonia do podjęcia z nami współpracy zarówno w zakresie międzynarodowego transportu drogowego, jak i przewozów krajowych. Zapraszamy do kontaktu!