Gotówka z faktury już po 14 dniach tylko z HIT
Wybierz język:
Polski - PL

Egzamin na prawo jazdy – od dziś łatwiej?

Dziś wchodzi w życie nowy przepis, dotyczący egzaminu na prawo jazdy, który w opinii niektórych ułatwi kursantom jego zdanie. Na czym polega zmiana? Czy rzeczywiście będzie łatwiej zakończyć egzamin pozytywnym wynikiem?

Nowy przepis – czego dotyczy?

Jak dotychczas, podczas egzaminu na prawo jazdy obowiązywały sztywne zasady, mówiące o tym, że w sytuacji popełnienia przez kursanta jednego z 17 błędów, wymienionych na ministerialnej liście, musi on zakończyć bezzwłocznie egzamin. Według nowego przepisu, zaproponowanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, egzaminator może, ale nie musi przerwać egzamin w takiej sytuacji, a decyzja powinna być uzależniona od sytuacji na drodze i umiejętności kierowcy. Dzięki temu przepisowi egzaminatorzy będą mieli szansę na bardziej elastyczną ocenę umiejętności kursantów, uwzględniającą również zdarzenia, takie jak niewłaściwe oznakowanie drogi czy nietypowe sytuacje, występujące na drodze. Nieprzepisowe zachowanie egzaminowanego będzie mogło zostać zakwalifikowane do jednego z dwóch dopuszczalnych błędów, których popełnienie nie powoduje oblania egzaminu.

Czy będzie łatwiej?

Czy nowe przepisy sprawią, że więcej osób będzie kończyło egzamin na prawo jazdy z pozytywnym wynikiem? Zdaniem ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka powinno być łatwiej, jednak wydaje się, że wiele zależy tu od egzaminatora, do którego będzie należeć ocena konieczności przerwania egzaminu. Nie da się ukryć, że przewinienia takie jak przejazd na czerwonym świetle czy niezatrzymanie się przed znakiem STOP, nawet, jeśli nie spowodowały zagrożenia na drodze, będą skutkować negatywnym wynikiem egzaminu. Jednak egzaminator będzie mógł teraz „przymykać oko” na przewinienia, takie jak np. przejechanie przez linię ciągłą, o ile nie wywołało to sytuacji niebezpiecznej na drodze. Wszystko zależy od jego oceny zdarzenia.

Copyright © hittransport.pl Projekt i realizacja: mal.net.pl