Gotówka z faktury już w 2h tylko z HIT
Wybierz język:
Polski - PL

Komisarz ds. Transportu Violeta Bulc w liście dot. MiLoG odpowiada rumuńskiemu stowarzyszeniu przewoźników drogowych UNTRR

UNTRR, czyli stowarzyszenie przewoźników drogowych z Rumunii, wystosowało pod koniec kwietnia list do Komisji Europejskiej dotyczący MiLoG. Odpowiedź została upubliczniona – można w niej doszukiwać się kierunku, który obrała Komisja Europejska przy badaniu tej sprawy.

Violeta Bulc odpowiada między innymi, że „krajowe zabiegi wprowadzenia płacy minimalnej w sektorze transportu muszą być wprowadzane z całkowitym poszanowaniem prawa UE”, przynając rację UNTRR odnośnie ważności takich kwestii jak swoboda usług. Dodaje także, że materiał dostarczony Komisji przez władze niemieckie jest aktualnie poddawany badaniom w kwestii zgodności z prawem UE. Podkreśla jednocześnie, że przemysł transportowy z krajów członkowskich powinien docenić wstrzymanie MiLoG dla tranzytu ciężarówek. 

Wygląda na to, że sprawa roztrzygnie się niedługo i pozostaje tylko czekać na opinię Komisji, która przy tak jednoznacznym głosie sprzeciwu wielu krajów członkowskich oraz mocnych argumentach  prawnych nie ma, mamy nadzieję, wielkiego wyboru. 

Treść listu w oryginale: 
http://www.stopneoprotectionism.eu/wp-content/uploads/2015/04/20150424_Violeta-Bulc_rasp-adr-UNTRR-MiLoG-adresata-comisar-Elzbieta-Bienkowska-_0100.pdf
Copyright © hittransport.pl Projekt i realizacja: mal.net.pl