Gotówka z faktury już w 2h tylko z HIT
Wybierz język:
Polski - PL

Od dzisiaj remont A4 w Rudzie Śląskiej

Dzisiaj,10 sierpnia, rozpoczyna się likwidacja uskoku na autostradzie A4 w Rudzie Śląskiej. Po wykonaniu prac przygotowawczych w postaci badań podłoża gruntowego w strefie objętej przebudową oraz budowy przejazdów technologicznych pomiędzy pasami autostrady przystępujemy do prac zasadniczych. 

Zakres remontu
Przebudowa obejmie blisko kilometrowy odcinek, pomiędzy MOP-ami Wirek i Halemba, i polegać będzie na wykonaniu uzdatniania podłoża gruntowego oraz wzmocnieniu konstrukcji drogi w bezpośrednim sąsiedztwie deformacji podłoża wraz z wykonaniem nowych warstw bitumicznych. Natomiast na odcinku ok. 1 km wykonana zostanie wymiana warstwy ścieralnej nawierzchni. Zakres prac obejmie również rektyfikację kładki dla pieszych łączącej MOP Wirek z MOP-em Halemba.
 
Zmiana organizacji ruchu
Organizacja ruchu na czas tego etapu robót polegać będzie na przeniesieniu ruchu na długości ok. 2 km z jezdni relacji Katowice-Gliwice na jezdnię przeciwną (w kierunku Gliwice-Katowice). Kierującym zostanie zapewniona możliwość poruszania się dwoma pasami ruchu w każdym kierunku.
Przez cały okres przebudowy będzie możliwy również dojazd do obydwu Miejsc Obsługi Podróżnych.
Na remontowanym odcinku będą obowiązywały limity prędkości: w rejonie zmiany jezdni do 60 km/h na pozostałbym odcinku do 80 km/h.
 
Przewidywany okres prac na tym etapie to ok. 5 tygodni.

Źródło: gddkia.gov.pl
Copyright © hittransport.pl Projekt i realizacja: mal.net.pl