Gotówka z faktury już po 14 dniach tylko z HIT
Wybierz język:
Polski - PL

Pierwszy pieszy

Posłowie uchwalili dzisiaj nowelę Prawa o ruchu drogowym. Zgodnie z nowelą pieszy będzie miał pierwszeństwo przed pojazdem nie tylko na przejściu dla pieszych, ale i przed nim. Zmiany wejdą w życie na początku 2017 roku. 

Jak przebiegało głosowanie?

W piątkowym głosowaniu za przyjęciem ustawy było 215 posłów, a 180 przeciwko. Trzydzieści dwie osoby wstrzymały się od głosu. 

Jak jest? 

Obowiązująca obecnie ustawa mówi o tym, iż pieszy oczekujący na możliwość wejścia na przejście dla pieszych lub przechodzący przez jezdnię (ewentualnie torowisko) jest zobowiązany do zachowania szczególnej ostrożności. Pierwszeństwo przed pojazdem pieszy ma w momencie, gdy znajduje się na przejściu dla pieszych. 

Jak będzie?

Nowelizacja zakłada, iż pieszy oczekując na możliwość wejścia na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem (przepis ten nie dotyczy tramwajów). Musi się jednak upewnić, że kierujący pojazdem ustępuje mu pierwszeństwa. W tym celu powinien się zatrzymać przed pasami dla pieszych. Nowelizacja dotyczy również kierowców, gdyż nakłada na nich obowiązek ustąpienia pierwszeństwa pieszym, którzy są na przejściu lub oczekują na wejście na nie. Zmianie ulegnie również ustawowa definicja ustąpienia pierwszeństwa pieszemu. Poprzez ustąpienie pierwszeństwa rozumiane będzie powstrzymanie się od ruchu, jeśli mógłby on zmusić pieszego do zatrzymania się, zwolnienia albo przyspieszenia kroku lub zmusić pieszego do powstrzymania się od wejścia na przejście. Copyright © hittransport.pl Projekt i realizacja: mal.net.pl