Gotówka z faktury już w 2h tylko z HIT
Wybierz język:
Polski - PL

Postęp na ostatnim odcinku A4

Na budowie ostatniego odcinka autostrady A4 od Rzeszowa do Jarosławia wykonano około 41 km (99,5%) górnej warstwy nasypu, 40km (97%) warstwy stabilizowanej cementem, 35km (85%) podbudowy z kruszywa łamanego, 33km (80%) podbudowy z betonu asfaltowego o wysokim module sztywności (WMS) oraz 30km (73%) warstwy wiążącej WMS.

Główne prace drogowe, jakie są obecnie prowadzone to:
- wykonywanie podbudowy z betonu asfaltowego WMS oraz warstwy wiążącej WMS,
- humusowanie, profilowanie i dogęszczenie pasa rozdziału
- montowanie barier energochłonnych w pasie rozdziału
- wykonanie skarpowania
- wykonywanie ścieku krawędziowego

Wykonawca prowadzi równolegle roboty mostowe, w tym m.in.: zabezpieczenia antykorozyjne oraz wykonywanie podwalin i obrukowania stożków. Do chwili obecnej w całości wykonane zostały już elementy konstrukcyjne obiektów. Do końca bieżącego roku planowane jest ukończenie 71 obiektów mostowych.

Wykonawcą prac na tym 41-kilometrowym odcinku jest konsorcjum firm Budimex S.A. i Strabag Sp. z o.o. Termin zakończenia robót to maj 2016 roku.

źródło: GDDKiA

Copyright © hittransport.pl Projekt i realizacja: mal.net.pl