Gotówka z faktury już po 14 dniach tylko z HIT
Wybierz język:
Polski - PL

TLP krytycznie o MiLoG w liście do Merkel

Związek Pracodawców "Transport i Logistyka Polska" wystosował list do Angeli Merkel, który pokazuje niezgodność MiLoG z prawem krajowym niemieckim oraz traktatem o funkcjonowaniu UE.

TLP podkreśla, że MiLoG zawiera wiele pojęć, które ciężko zdefiniować, a które są egzekwowane, np. dokumenty, które potwierdzają, że polski pracodawca stosuje się do MiLoG. Zaznacza także, że prawdziwy motyw wprowadzenia tej ustawy jest jasny - obrona niemieckiej gospodarki, z drugiej strony jednak nie można stosować praktyk nieuczciwych i dyskryminujących. 

Poniżej fragment oficjalnego listu:


"W tym kontekście jesteśmy szczególnie zaskoczeni inicjatywą rządu niemieckiego, związaną z ww. ustawą. Odbieramy są jako próbę wzniesienia na nowo granic pomiędzy naszymi krajami. Legalność ustawy jest aktualnie badana przez KE, ale już teraz czujemy jej negatywne skutki w codziennych relacjami pomiędzy współpracującymi ze sobą od lat firmami. Pojawiła się w nich nieufność, niezrozumienie, strach przed sankcjami i akcenty nacjonalistyczne. To zupełnie przeciwny kierunek, niż ten w którym jeszcze niedawno zmierzaliśmy."


Copyright © hittransport.pl Projekt i realizacja: mal.net.pl