Gotówka z faktury już po 14 dniach tylko z HIT
Wybierz język:
Polski - PL

Wpływ CETA na polskie firmy logistyczne

CETA to umowa o wolnym handlu, którą Rada Europejska podpisała z Kanadą w październiku br. Zgodnie z założeniami, porozumienie ma znieść niemal wszystkie opłaty celne, co pozwoli zaoszczędzić europejskim przedsiębiorcom nawet do 500 mln euro rocznie. Umowa ma ponadto zniwelować ograniczenia w dostępie do zamówień publicznych, a także przyczynić się do rozwoju rynku usług. Jak wpłynie to na polską logistykę

CETA – szansa dla branży TSL 

Jak pokazują statystyki, w 2015 roku wartość eksportu z Europy oscylowała wokół 35 mld euro, zaś import z Kanady do krajów europejskich wynosił ponad 28 mld euro. Zdaniem ekspertów z Komisji Europejskiej, dzięki CETA, wartości te wzrosną o ok. 23%. Szacuje się również, że unijne PKB będzie szybować w górę o 12 mld euro każdego roku. Pozytywne skutki wprowadzenia umowy o wolnym handlu najbardziej odczują firmy działające w branży TSL. Nawiązując współpracę handlową z firmami kanadyjskimi, firmy te będą mogły liczyć na wsparcie specjalnie powołanych komórek kontrolujących bezpieczeństwo dokonywanych transakcji. Dzięki temu zminimalizowane zostanie ryzyko biznesowe, towarzyszące firmom, chcącym wybić się na rynku kanadyjskim. 

CETA zwiększy ruch w branży TSL, sprawiając że firmy logistyczne będą odnotowywały większe zyski. Przyczyni się również do rozwoju połączeń lotniczych i morskich, a w konsekwencji do zwiększenia możliwości przewozu ładunków. W związku z tym, operatorzy logistyczni będą mieli szansę na poszerzenie swojej oferty, a co za tym idzie – na zwiększenie zysków z prowadzonego biznesu. 

Korzyści, ale nie dla wszystkich?

Oprócz wspomnianych korzyści dla firm logistycznych, wskazuje się również na zagrożenia, jakie niesie porozumienie o wolnym handlu. Sceptycy podkreślają, że korzyści z CETA odczują głównie duże firmy, a ich rozwój odbędzie się kosztem małych i średnich przedsiębiorców. Wiele środowisk wyraża również obawę o jakość importowanych towarów (Kanada to czołowy producent żywności GMO), a także o trudności w utrzymaniu się na rynku małych gospodarstw rolnych.

Głosowanie nad ratyfikacją porozumienia CETA odbędzie się już niebawem, bo na grudniowej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego.

Copyright © hittransport.pl Projekt i realizacja: mal.net.pl