Gotówka z faktury już po 14 dniach tylko z HIT
Wybierz język:
Polski - PL

Zmiana organzacji ruchu na odcinky dk 74

W dniach 26 i 27 sierpnia 2015 (środa, czwartek) w związku z remontem przejazdu kolejowego w miejscowości Bidziny na odcinku drogi krajowej nr 74 planowane jest wprowadzenie czasowych zmian organizacji ruchu.

W związku z zapowiadanymi przez Polskie Linie Kolejowe PKP pracami remontowymi przejazd kolejowy w Bidzinach ma zostać w w/w dniach całkowicie zamknięty. 
Dla kierowców podróżujących krajową drogą nr 74 w kierunku od Kielc do Kraśnika wyznaczono objazd odcinka Opatów – Wlonice, w obrębie którego znajduje się remontowany przejazd. Objazd przebiegał będzie od Opatowa drogą krajową nr 9 do Lipnika, dalej drogą krajową nr 77 do miejscowości Kobierniki, a następnie drogą krajową nr 79 do Wlonic czyli do ronda na skrzyżowaniu dróg 79 i 74. Objazd dla jadących na kierunku od Kraśnika do Kielc wyznaczony został analogicznie od ronda we Wlonicach przez Kobierniki, Lipnik do Opatowa.
 
W związku ze zmianami organizacji ruchu apelujemy o zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie, szczególnie do kierowców pojazdów ciężkich, którzy mogą mieć trudności z zawróceniem pojazdu bezpośrednio przed przejazdem w Bidzinach. Jednocześnie GDDKiA wystąpiła do jednostek odpowiedzialnych za remont i organizację ruchu o wprowadzenie kierowania ruchem w Opatowie i Wlonicach w celu uniemożliwienia pojazdom ciężarowym wjazdu na zamknięty odcinek.
 
Termin wprowadzenia może ulec zmianie w związku z technologią robót kolejowych.

Za: GDDKiA
Copyright © hittransport.pl Projekt i realizacja: mal.net.pl