Gotówka z faktury już po 14 dniach tylko z HIT
Wybierz język:
Polski - PL

Zmiany organizacji ruchu na A4 - węzeł Wieliczka

Kierowcy poruszający się pomiędzy Krakowem i Wieliczką po autostradowym węźle Wieliczka muszą liczyć się z ograniczeniami remontowymi. Wiadukt nad A4, po którym odbywa się ruch pomiędzy Krakowem i Wieliczką ( ul. Wielicka ) jest zawężony, a ruch odbywa się po jednej jezdni, wschodniej w obydwu kierunkach. Jezdnia zachodnia jest wyłączona z ruchu i trwają na niej prace remontowe.
W związku z pracami remontowymi zmieniona jest organizacja ruchu na wiadukcie, łącznicach i ciągu głównym A4. Ruch w dwóch kierunkach po lewej jezdni wiaduktu nad A4 odbywał się będzie do 6 września 2015 r. 

Od siódmego września 2015 r. nastąpi przełożenie ruchu na jezdnie prawą, a jezdnia lewa będzie zamknięta i remontowana.

Aktualnie trwają prace antykorozyjne, przygotowywana jest iniekcja kabli sprężających, odbudowuje się ściankę zapleczną a także podnoszony jest na łożyskach wiadukt od strony Krakowa. Na skutek osiadania gruntu wiadukt się obniżył i trzeba go podnieść przez nadbudowanie ciosów pod łożyskami o 104 mm.

Prosimy kierowców o uważną jazdę i stosowanie się do nowego oznakowania. Piesi nadal mogą przechodzić istniejącą kładką nad A4 i po remontowanym obiekcie, wyznaczonym na jezdni ciągiem dla pieszych.

Zakres robót:
 • zwolnienie (rozkucie) mocowania dylatacji na ściance zaplecznej przyczółka A (od strony Krakowa)
 • rektyfikacja łożysk na przyczółku A. Wielkość projektowanego podniesienia konstrukcji niosącej na przyczółku wynosi 104 mm.
 • rektyfikacja łożysk na filarze D. Wielkość projektowanego podniesienia konstrukcji niosącej na filarze wynosi 15mm,
 • korekta wysokościowa niwelety jezdni, krawężników, chodników, gzymsów, urządzeń odwodnienia w rejonie skrzydeł przyczółka A oraz na dojeździe od strony Krakowa.
 • wymiana neoprenowych wkładek dylatacyjnych i uszczelnienie nieszczelności na styku dylatacji z nawierzchnią,
 • wymiana istniejących rur odwodnienia z PCV wraz z ich mocowaniami na rury z HDPE
 • oczyszczenie metodą strumieniowo-ścierną powierzchni betonowych ustroju niosącego i podpór
 • iniekcja ewentualnych, odkrytych rys o rozwartości powyżej 0,1mm
 • naprawa rys na nawierzchni chodnika wraz z uszczelnieniem styku kapy chodnikowej z krawężnikiem i pomiędzy krawężnikami
 • likwidacja lokalnych ognisk korozji zbrojenia
 • lokalne naprawy uszkodzonego betonu konstrukcji niosącej i podpór
 • wykonanie powłok antykorozyjnych na całości powierzchni betonowych wiaduktu wraz z powłokami antygraffiti na podporach do wysokości 3,0m.
 • usunięcie ognisk korozji i wykonanie napraw powłok antykorozyjnych elementów stalowych takich jak łożyska, dylatacje, balustrady, bariero-poręcze, śruby kotwiące i łączniki barier. 

Źródło: GDDKiA
Copyright © hittransport.pl Projekt i realizacja: mal.net.pl