Polisa OC i coś jeszcze

Wymagany ustawą zakres obowiązkowego ubezpieczenia OC nie podlega dyskusji. Ubezpieczyciele szukają więc innych sposobów, by wyróżnić swoją ofertę i tym samym zachęcić potencjalnych klientów do zakupienia oferowanych przez nich usług.

Wymagany ustawą zakres obowiązkowego ubezpieczenia OC nie podlega dyskusji. Ubezpieczyciele szukają więc innych sposobów, by wyróżnić swoją ofertę i tym samym zachęcić potencjalnych klientów do zakupienia oferowanych przez nich usług. Najczęstszym zabiegiem jest proponowanie usług dodatkowych, uzupełniających polisę OC. Co zatem można uzyskać dodatkowo?

Po pierwsze – Ubezpieczenie typu Mini Casco

Jest to miniwersja ubezpieczenia z pakietu AC. To ukłon w stronę osób, według których standardowe AC stanowi zbyt szeroki zakres ochrony lub też jest zwyczajnie zbyt kosztowne. Ubezpieczenie typu Mini Casco obejmuje szkody całkowite, czyli takie, w których koszt naprawy przekracza 70% rynkowej wartości pojazdu. Dodatkowo Mini Casco obejmuje i refunduje uszkodzenia pojazdu powstałe w wyniku pożaru lub w przypadku kradzieży. Jest to niepełna, ale przydatna ochrona.

Po drugie – NNW

Polisa NNW chroni kierowcę lub kierowcę i pasażerów poruszających się ubezpieczonym pojazdem, którzy ucierpią w spowodowanym przez kierowcę wypadku. Wysokość świadczenia zależna jest od doznanych w wypadku obrażeń. Polisa NNW przydaje się w momencie, gdy to osoba objęta tym ubezpieczeniem jest sprawcą wypadku. Gdy winę ponosi kierowca, odszkodowanie o OC nie przysługuje. Można jes uzyskać wykupując polisę NNW.

Po trzecie – Assistance

Dodatek Assistance często dołączany jest do ubezpieczenia OC w formie gratisu. Stanowi ochronę kierowcy i pasażerów podczas podróży samochodem w zakresie pomocy informacyjnej, technicznej oraz medycznej.

Po czwarte – Zielona Karta

Jeśli ktoś często udaje się poza granice naszego kraju i odwiedza takie państwa jak: Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Iran, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Rosja, Tunezja, Turcja czy Ukraina, oprócz ważnej polisy OC potrzebuje Międzynarodowego Certyfikatu Ubezpieczeniowego, zwanego Zieloną Kartą. Gwarantuje ona niezbędną ochronę, skraca realizację formalności oraz eliminuje ewentualne utrudnienia powstałe na granicy.

Po piąte – Ubezpieczenie Bagażu

Dodatek ten refunduje koszta związane z uszkodzeniem bądź zniszczeniem lub utratą bagażu podróżującego w pojeździe ubezpieczonym lub w zamontowanym na tym pojeździe bagażniku zewnętrznym.