Polska branża transportowa na plus

Choć branża transportowa w Polsce w ostatnich latach nie ma lekko, ze względu na…

Choć branża transportowa w Polsce w ostatnich latach nie ma lekko, ze względu na obostrzenia związane z płacami dla kierowców oraz na różnorodne ograniczenia i embarga, to wciąż rozwija się w dużym tempie i jest atrakcyjną z punktu widzenia przedsiębiorców dziedziną gospodarki.

Coraz lepsze drogi w Polsce znacznie ułatwiają realizację usług transportowych na terenie kraju. Poprawia się również bezpieczeństwo na drogach, o czym świadczy wciąć zmniejszająca się liczba wypadków na drogach publicznych. Realizowane są nowe inwestycje drogowe, drogi są modernizowane, a nawierzchnia wymieniana. Ten fakt już skutkuje lepszymi warunkami do przewozu różnorodnych towarów, a w przyszłości wynikające z tego korzyści będą jeszcze bardziej widoczne. W rozwoju branży pomaga też rozwój infrastruktury poprzez stopniowe wdrażanie sieci transportowej TEN-T, którego celem jest stworzenie spójnego systemu transportowego w Unii Europejskiej. Nowe inwestycje, usprawnienia i nowoczesne podejście do biznesu sprawia, że usługi transportowe realizowane są na coraz wyższym poziomie, a branża stopniowo rozkwita.