Profesjonalna obsługa magazynu

Wszystkie procesy transportowe i logistyczne wiążą się nierozerwalnie z kwestią magazynowania towarów.

Wszystkie procesy transportowe i logistyczne wiążą się nierozerwalnie z kwestią magazynowania towarów. Jak należy zarządzać magazynem, by praca przebiegała sprawnie, a wszystkie przechowywane materiały i towary były odpowiednio zabezpieczone? Oto kilka ważnych kwestii, którymi trzeba się zająć:

  • określenie dokładnej ilości i charakterystyki towarów przeznaczonych do przechowywania,
  • określenie okresu czasu składowania towarów oraz wyznaczenie terminów dostaw,
  • sprecyzowanie sposobów transportu oraz magazynowania określonych materiałów,
  • opracowanie sprawnego systemu przepływu informacji między poszczególnymi jednostkami sprawującymi usługę,
  • opracowanie dokumentacji i ewidencji,
  • wybór odpowiednich urządzeń i pojazdów przeznaczonych do transportu,
  • zapewnienie pełnego bezpieczeństwa składowania materiałów oraz bezpiecznych warunków pracy (trzeba np. pamiętać o tym, by odpowiednio zabezpieczyć wszystkie regały i inne konstrukcje magazynowe oraz by masa składowanych towarów i wszystkich urządzeń używanych w tym procesie nie przekraczała maksymalnego dopuszczalnego obciążenia podłóg, stropów i regałów).