Radio w kabinie a abonament

Podczas dłuższych i bardziej wymagających tras wielu kierowców ciężarówek włącza sobie radio, żeby uprzyjemnić sobie podróż. Niewielu jednak zastanawia się nad tym, czy posiadanie odbiornika radiowego w kabinie wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty abonamentowej. Wszelkie wątpliwości w tym temacie rozwiewam poniżej. 

Firmy transportowe mają obowiązek rejestracji radioodbiorników 

Zgodnie z literą prawa, każda osoba, która stała się właścicielem odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego, jest zobowiązana do jego rejestracji przed upływem 2 tygodni od daty wejścia w jego posiadanie. Rejestracja pociąga za sobą konieczność regularnego uiszczania opłat abonamentowych za każdy posiadany odbiornik, zarówno w samochodach służbowych jak również w leasingowanych. Co ważne, obowiązek rejestracji i uiszczania opłat ciąży na właścicielu firmy transportowej, nie zaś na kierowcy, który realizuje przewóz. 

Rejestracja odbiorników i kontrole 

Aby dokonać rejestracji odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego, należy udać się do dowolnego urzędu pocztowego, a następnie wypełnić i złożyć tam stosowne druki. W efekcie, rejestrujący otrzymuje dokument zwany Zawiadomieniem o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego użytkownika, który należy okazywać za każdym razem, gdy jest przeprowadzana kontrola. Jak bowiem wynika z ustawy abonamentowej, Poczta Polska ma prawo upoważnić swoich pracowników do sprawdzenia czy dana osoba posiada odbiorniki RTV oraz poprosić o dowód ich rejestracji. Na wypadek odmowy, kontroler może domagać się przeprowadzenia kontroli w trybie egzekucji administracyjnej. W sytuacji, w której w firmie transportowej zostanie stwierdzone użytkowanie radioodbiorników bez dowodu ich rejestracji, jej właściciel jest zobowiązany do ich rejestracji oraz uiszczenia opłaty za użytkowanie niezarejestrowanego odbiornika. Opłata ta wynosi 30-krotność miesięcznej opłaty abonamentowej.