Spedycja międzynarodowa Gniezno

Pracownicy branży TSL muszą być specjalistami w swojej dziedzinie, aby firmy, które reprezentują, odnosiły sukcesy na rynku.

To od kompetencji i efektywności poszczególnych pracowników zależy sukces firmy. Dlatego też w HiT Transport dbamy o to, aby:

  • zatrudniać tylko najlepszych,
  • stale szkolić i podnosić kompetencje naszych pracowników,
  • motywować pracowników do rozwoju zawodowego (oraz osobistego),
  • zawsze doceniać pracę i wysiłki osób, które u nas pracują.

W dużej mierze to właśnie dzięki temu odnosimy tak wiele sukcesów w dziedzinie spedycji międzynarodowejoraz pozostałych usług, które świadczymy. Na efektywność firmy składa się efektywność każdego jej pracownika. Nasze powodzenie na rynku jest sumą sukcesów i powodzenia naszych spedytorów, kierowców, Zarządu, a nawet pracowników nie związanych bezpośrednio z działaniami spedycyjnymi – czyli księgowych oraz pracowników pomocniczych.

Międzynarodowy transport drogowy Gniezno

Jakie kompetencje są niezbędne do tego, aby właściwie realizować usługi z zakresu międzynarodowego transportu drogowego? To przede wszystkim doskonała organizacja pracy, umiejętność zarządzania czasem, informacjami oraz działaniami, umiejętność planowania i przewidywania, zdolność do szybkiego reagowania na powstające sytuacje, a także energiczność, komunikatywność, otwartość na ludzi. Oczywiście międzynarodowy transport drogowy, ani w Gnieźnie, ani w żadnym innym mieście, nie może się odbywać bez znajomości języków obcych. Ponadto ważna jest także wiedza specjalistyczna – znajomość branży i specyfiki jej funkcjonowania. Wszystkie te cechy i kompetencje staramy się rozwijać w naszych pracownikach, dzięki czemu wzrasta ich efektywność, a usługi, które oferujemy, osiągają najwyższy poziom.

Spedycja międzynarodowa Gniezno

Specyfika spedycji międzynarodowej polega na tym, że konieczna jest współpraca pomiędzy różnymi, oddalonymi od siebie podmiotami. Organizacja przewozu towarów na długiej trasie wymaga znajomości języka, przepisów prawnych obowiązujących w krajach, na terenie których realizowany jest transport, a także warunków technicznych, które tam panują (głównie stanu i dostępności dróg). Spedytor, który zajmuje się organizacją transportu za granicę, musi umieć szerzej spojrzeć na to zadanie, aby móc właściwie zaplanować cały proces, przewidzieć sytuacje, które mogą pojawić się podczas jego realizacji i przygotować się do nich najlepiej jak to możliwe.

Spedycja krajowa Gniezno

Z pozoru spedycja krajowa to dziedzina prostsza, ponieważ towary nie opuszczają terenu Polski i są dostarczane do miejsc zlokalizowanych znacznie bliżej. W praktyce jednak proces ten wygląda bardzo podobnie co w przypadku przewozów międzynarodowych i wymaga też bardzo podobnych kompetencji. Firmy z Gniezna, które chciałyby skorzystać z usług spedycyjnych, mogą więc zgłosić się do nas zarówno w przypadku przewozów zagranicznych, jak i krajowych. W obu przypadkach nasi spedytorzy doskonale sobie poradzą i spełnią oczekiwania zleceniodawców.