Spedycja Swarzędz

Spedycja to szeroka dziedzina działalności. My jednak wiemy o niej wszystko!

Spedycję można najprościej określić jako organizowanie przewozu towaru z jednego miejsca w drugie. Lista czynności, które wchodzą w skład działań spedycyjnych, jest bardzo długa, a te najbardziej podstawowe to:

  • przyjmowanie zleceń spedycyjnych (ta pierwsza decyzja pociąga za sobą kolejne etapy procesu spedycyjnego),
  • doradztwo w zakresie procesów spedycyjnych,
  • wybór środka transportu, który będzie realizował przewóz towarów,
  • zawieranie umów o przewóz (z firmą transportową, jeśli spedytor sam nie prowadzi takiej działalności),
  • ubezpieczanie przesyłek,
  • przygotowywanie dokumentacji transportowej,
  • odbiór przesyłki i jej przygotowanie do transportu, nadanie przesyłki (załadunek, przekazanie dokumentacji transportowej),
  • odprawa celna,
  • przekazanie przesyłki podmiotowi, który widnieje w zleceniu jako odbiorca.

Cały proces jak widać jest długi i wielowymiarowy, a jego właściwy przebieg zależy od dobrej organizacji i właściwej kolejności wykonywania zadań.

Międzynarodowy transport drogowy Swarzędz

Działania spedycyjne pociągają za sobą kolejny proces, a mianowicie proces transportowy. Na początku odbywa się planowanie, a następnie realizacja przewozu. Międzynarodowy transport drogowy przebiega właściwie, gdy wszystkie jego etapy są odpowiednio zorganizowane, następują we właściwej kolejności i w powiązaniu ze sobą. Takie przygotowanie usługi jest właśnie zadaniem spedytora.

Spedycja międzynarodowa Swarzędz

spedycji międzynarodowej pojawia się bardzo wiele wyzwań, które wynikają głównie z tego, że transport odbywa się na duże odległości, a sprawę dodatkowo utrudniają problemy komunikacyjne (języki) i przepisy prawne, które różnią się w różnych krajach. Dlatego też dobry spedytor musi mieć kompetencje, które pozwolą mu te komplikacje ominąć. Należą do nich: kwalifikacje zawodowe (wiedza na temat branży), znajomość prawa i zwyczajów handlowych w Polsce i za granicą, znajomość języków obcych i geografii transportu, a także solidność, umiejętności negocjacyjne, zdolności interpersonalne (komunikatywność, jasne formułowanie myśli, łatwe przekazywanie informacji). Nasi spedytorzy realizujący zadania dla podmiotów ze Swarzędza z pewnością posiadają każdą z tych cech.

Spedycja krajowa Swarzędz

Część z nich jest także niezbędna podczas realizowania zadań z zakresu spedycji krajowej. Kompetencje w relacjach międzyludzkich, a także wszelkie umiejętności organizacyjne i zdolność właściwego reagowania na pojawiające się nagłe sytuacje to cechy, bez których spedytor nie mógłby właściwie wykonywać swojej pracy.

Wszystkim firmom ze Swarzędza oferujemy usługi w zakresie spedycji i transportu – usługi, z których skorzystały już setki firm i które są gwarancją powodzenia w handlu zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej. Nasi spedytorzy to specjaliści – najlepsi w swoim rodzaju, doświadczeni i wciąż pragnący się rozwijać. Zaufaj marce HiT Transport i przekonaj się sam, co znaczy Spedycja przez wielkie S. Zapraszamy do współpracy!