Straże bez fotoradarów

Na mocy podpisanej przez prezydenta nowelizacji od 1stycznia 2016 roku straże miejskie i gminne stracą prawo do stosowania fotoradarów.Na mocy podpisanej przez prezydenta nowelizacji od 1stycznia 2016 roku straże miejskie i gminne stracą prawo do stosowania fotoradarów.

Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o ruchu drogowym. Zakłada ona, że od początku przyszłego roku straże miejskie i gminne stracą możliwość używania fotoradarów i urządzeń rejestrujących przejazd na czerwonym świetle, zarówno tych stacjonarnych, jak i mobilnych. Oznacza to, że od stycznia do przeprowadzenia kontroli fotoradarowej będzie uprawniona jedynie policja i Inspekcja Transportu Drogowego. 
Podpisana przez prezydenta nowelizacja nie zawiera przepisów przejściowych, które określałyby postępowanie ze sprawami wszczętymi przed wejściem zmienionej ustawy w życie. 
O pozbawienie straż miejskich i gminnych prawa do przeprowadzania kontroli fotoradarowej apelowała Najwyższa Izba Kontroli. Według NIK kontrole w dużej mierze służyły zwiększeniu wpływów do budżetu gmin.