Transport ADR Rawicz

Dowiedz się, jakie zasady obowiązują w przypadku transportu ADR.

Transport ADR to dziedzina transportu, która wiąże się z ogromną odpowiedzialnością i jest niezwykle trudna do zorganizowania. Wynika to z obowiązujących norm i wytycznych dotyczących przewozu materiałów klasyfikowanych jako niebezpieczne. Są to substancje o właściwościach szkodliwych dla ludzi oraz środowiska. Przy niewłaściwym przewozie lub przechowywaniu, towary niebezpieczne mogą stanowić zagrożenie dla otoczenia ze względu an swoje cechy. Można je podzielić na:

  • wybuchowe,
  • gazy,
  • materiały ciekłe zapalne,
  • materiały stałe zapalne, samozapalne i wytwarzające gazy zapalne w zetknięciu z wodą,
  • materiały utleniające i nadtlenki organiczne,
  • materiały trujące i zakaźne,
  • materiały promieniotwórcze,
  • materiały żrące,
  • inne materiały i przedmioty niebezpieczne.

Międzynarodowy transport drogowy Rawicz

Samochody biorące udział w międzynarodowym transporcie drogowym ładunków niebezpiecznych muszą być właściwie oznakowane między innymi za pomocą tablic w kolorze pomarańczowym oraz specjalnych naklejek ostrzegawczych. Ponadto kierowcy, którzy zajmują się przewozem takich towarów, powinni posiadać odpowiedni ekwipunek: gaśnice, kliny służące do zabezpieczania pojazdu zatrzymanego na pochyłej powierzchni, trójkąty i kamizelki ostrzegawcze, łopatę, latarkę, maskę i okulary ochronne, maskę ucieczkową, płyn do przepłukania oczu, pojemniki (do zebrania uwolnionego ładunku w niedużych ilościach, oczywiście w zależności od jego rodzaju). To kierowcy realizujący transport są najbardziej narażeni na działanie przewożonych substancji, dlatego wymogi te muszą być restrykcyjnie przestrzegane – dla bezpieczeństwa samego pracownika. Musi on zresztą przejść specjalistyczne szkolenie, dzięki któremu będzie wiedział, w jaki sposób reagować na nieprzewidziane sytuacje na drodze, co zrobić w razie wypadku i w jaki sposób postępować z określonym rodzajem ładunku.

Spedycja międzynarodowa Rawicz

Przewóz substancji niebezpiecznych jest też skomplikowany z organizacyjnego punktu widzenia, o czym wiedzą wszyscy specjaliści zajmujący się spedycją międzynarodową. Konieczne jest wypełnienie kilku formalności, m.in. zgłoszenie przejazdu planowaną trasą i w planowanym terminie, skompletowanie niezbędnych dokumentów (dokumentu transportowe, instrukcje pisemne). Kraje, które ratyfikowały konwencję ADR, posiadają ujednolicone przepisy dotyczące przewozu substancji niebezpiecznych, dlatego w przypadku realizacji zlecenia na ich terenie, będą obowiązywały te same przepisy co w Polsce. Przedsiębiorcy z Rawicza mogą zaufać naszej wiedzy w tym aspekcie i przekazać nam towary przeznaczone do transportu.

Spedycja krajowa Rawicz

Przewozy tego typu realizujemy również na terenie Polski. Procedury są te same, dlatego bez problemu możemy się podjąć tego zadania. Możesz nadać towar w Rawiczu, a my zajmiemy się jego przewiezieniem w dowolne miejsce w Polsce.

Transport ADR Rawicz

Jesteś zainteresowany naszymi usługami w tym zakresie? Serdecznie zapraszamy do współpracy!