Transport materiałów niebezpiecznych – co warto o nim wiedzieć?

Nasza firma transportowa zajmuje się transportem w niemal każdej jego odsłonie, włączając w to transport materiałów niebezpiecznych. Obok transportu żywności, to jedna z bardziej wymagających gałęzi transportu, ale dzięki doświadczeniu i niezbędnym zezwoleniom jesteśmy w stanie wzorowo sprostać tego rodzaju wyzwaniom. W niniejszym wpisie chcielibyśmy się z Wami podzielić podstawową wiedzą na temat tego rodzaju przewozów. Co warto o nich wiedzieć? O tym poniżej.

Na czym polega przewóz towarów niebezpiecznych?

Zanim omówimy na czym polega przewóz towarów niebezpiecznych, zatrzymajmy się na chwilę przy samej definicji pojęcia towary niebezpieczne. Według definicji pochodzącej z Umowy ADR kategoria ta obejmuje wszystkie materiały i przedmioty, których transport jest niedozwolony lub dopuszczony jedynie na warunkach tejże umowy. Mowa tu zatem o ładunkach wybuchowych żrących, zapalnych, trujących, zakaźnych czy promieniotwórczych. Do takich materiałów zaliczyć można m.in. benzynę, rozpuszczalniki, farby, a także niektóre kwasy, gazy czy nawozy sztuczne.

Jak zorganizować ich przewóz? W zależności od tego, czy mamy do czynienia z materiałami stałymi, gazami czy cieczami, do wyboru mamy cysterny, przewóz luzem lub w sztukach przesyłki. Transport może odbywać się zarówno w pojeździe zamkniętym, jak i odsłoniętym – należy jednak ściśle trzymać się wszelkich instrukcji bezpieczeństwa. Przepisy regulujące wszystkie te kwestie znaleźć można w konwencji ADR, która szczegółowo opisuje zobowiązania wszystkich podmiotów zaangażowanych w przewóz materiałów niebezpiecznych, włączając w to producenta, nadawcę, przewoźnika, a także odbiorcę finalnego.

Czym różni się transport materiałów niebezpiecznych od transportu zwykłych towarów?

Przewóz towarów niebezpiecznych wymaga zastosowania wyjątkowych środków, co różni go w sposób znaczący od transportu zwykłych towarów. Mowa tu przede wszystkim o:

  • specjalnym szkoleniu kierowców: każda z osób podejmujących się przewozu materiałów niebezpiecznych powinna posiadać odpowiednie uprawnienia,
  • wyposażeniu pojazdów przewożących materiały niebezpieczne w sprzęt który w razie potrzeby uchroni załogę, a także pomoże zapobiec uwolnieniu się niebezpiecznych substancji do środowiska,
  • konieczności wyznaczenia doradcy ADR, czyli osoby, która będzie czuwała nad prawidłowym przewozem materiałów niebezpiecznych.

Dopiero spełnienie wszystkich tych wymogów pozwala firmie transportowej na bezpieczny przewóz ładunków stanowiących zagrożenie dla środowiska, a także dla zdrowia i życia ludzi.

Zezwolenia na transport materiałów niebezpiecznych

Tym, co różni transport zwykłych towarów od przewozu materiałów niebezpiecznych, jest liczba potrzebnych zezwoleń. Wymóg ich posiadania reguluje artykuł 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych oraz artykuł 5.4.1 europejskiej umowy ADR.

Zgodnie z przepisami każdy kierowca, który realizuje transport materiałów niebezpiecznych, powinien mieć przy sobie:

  • list przewozowy z dokładnym opisem transportowanych materiałów niebezpiecznych, łącznie z ich nazwą, ilością i numerem rozpoznawczym,
  • pisemne instrukcje wyjaśniające sposób postępowania w sytuacji awarii,
  • zaświadczenie ADR,
  • kopię umowy przewozu, zaświadczenie o posiadanych uprawnieniach,
  • wystawione przez TDT świadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu towarów niebezpiecznych.

W przypadku realizacji transportu towarów niebezpiecznych za granicę również należy posiadać stosowne zezwolenie.