Transport, spedycja Turek

Transport i spedycja – co różni te dwa pojęcia i dlaczego nie wolno ich mylić? Jak wyglądają usługi w tym zakresie? Czytaj dalej, a wszystkiego się dowiesz!

Pojęć „transport” i „spedycja” wiele osób używa zamiennie, nie do końca rozumiejąc różnice, które między nimi występują. Błędne rozumienie pojęć przekłada się na błędne rozumienie usług realizowanych w zakresie transportu i spedycji. Choć te dwa terminy są ze sobą blisko powiązane, warto nauczyć się je rozróżniać, aby dostrzec występujące pomiędzy nimi różnice oraz sfery, w których mimo wszystko pojęcia te częściowo się pokrywają. Zacznijmy więc od transportu.

Międzynarodowy transport drogowy Turek

Pojęcie transportu odnosi się do wszystkich czynności związanych konkretnie z przemieszczaniem towarów i ludzi. W tym celu używa się różnorodnych środków transportu: samochodów, samolotów, statków, pociągów, a transport jest za pomocą tego kryterium dzielony na różne rodzaje (drogowy, morski, kolejowy). W przypadku usług związanych z międzynarodowym transportem drogowym podstawowym zadaniem firmy transportowej będzie przemieszczanie towarów z miejsca A do miejsca B (zlokalizowanego w innym kraju) za pomocą odpowiednio dobranych pojazdów (samochodów ciężarowych, cystern). W przypadku, gdy w procesie transportowym używa się dwóch lub więcej różnych środków transportu, jest to tak zwany transport mieszany (intermodalny).

Definicja transportu jak widać jest dość wąska. Inaczej jest jednak w przypadku spedycji, która w dużym stopniu zawiera w sobie pojęcia związane z transportem.

Spedycja międzynarodowa Turek

Spedycja względem transportu jest pojęciem szerszym. Można powiedzieć, że zawiera w sobie transport i związane z nim czynności, a ponadto obejmuje kilka innych zadań związanych z przewozem w sensie nie tyle praktycznym, ile organizacyjnym. Organizacja przewozu towarów to długa lista czynności, a wśród nich między innymi:

  • przyjmowanie zleceń przewozowych,
  • doradztwo,
  • dobór środków transportu,
  • nadanie przesyłki,
  • odbiór przesyłki,
  • załadunek, rozładunek, przeładunki towaru,
  • kompletowanie i zarządzanie dokumentacją (umowy spedycyjne, listy przewozowe, faktury),
  • odprawa celna,
  • ubezpieczenie towarów.

W niektórych przypadkach do zadań spedytorów należy także składowanie towarów, ich sprzedaż lub cesja praw własności. Dokładny zakres działań spedycyjnych jest uzgadniany przed podpisaniem umowy spedycyjnej i zależny od potrzeb klientów oraz zakresu usług oferowanych przez określoną firmę. Powyższe zadania dotyczą zarówno spedycji międzynarodowej, jak i usług lokalnych (krajowych).

Spedycja krajowa Turek

Szukasz w swojej okolicy, tj. w Turku, specjalistów od spedycji krajowej, międzykrajowej oraz transportu? Usługi w tym zakresie oferuje tu HiT Transport, który cieszy się doskonałą opinią w całym kraju. Zleć nam pierwszy transport, a szybko przekonasz się, że warto z nami współpracować. Gwarantujemy najwyższą jakość usług: terminowość, bezpieczeństwo i profesjonalną obsługę. Zapraszamy do kontaktu!