Transport, spedycja Wągrowiec

Jeśli chcesz w Wągrowcu skorzystać z usług w zakresie transportu i/lub spedycji, skontaktuj się z jednym z oddziałów HiT Transport.

Firma HiT Transport to lider na rynku usług transportowych i spedycyjnych. Choć pojęcia transport i spedycja często stawiane są obok siebie, to warto pamiętać, że nie są synonimami. Każda z tych dziedzin ma swój własny zakres, choć oczywiście w dużej mierze współpracują one ze sobą, dzięki czemu możliwe jest oferowanie kompleksowych usług. Transport to dziedzina bardziej praktyczna – jest to faktyczny przewóz towarów z jednej lokalizacji do innej. Spedycja natomiast ma charakter organizacyjny. Jest to proces planowania przewozu oraz zarządzania nim w trakcie jego trwania.

Międzynarodowy transport drogowy Wągrowiec

Nasza firma specjalizuje się w międzynarodowym transporcie drogowym – zarówno w jego planowaniu, jak i realizacji. W naszej pracy stawiamy w głównej mierze na:

  • terminowość realizacji usług – ponieważ od punktualności bardzo często zależy to, czy dany podmiot (np. fabryka, przetwórnia, hurtownia, market) jest w stanie dalej funkcjonować i wypełniać swoje zadania;
  • bezpieczeństwo – aby towar nie był uszkodzony, naruszony oraz aby nie zmieniły się jego właściwości chemiczne lub fizyczne, ładunki muszą być właściwie zabezpieczone, a przewożące je pojazdy odpowiednio dobrane i przygotowane do transportu,
  • sprawną organizację – po to, aby cały proces przewozu przebiegł gładko, aby komunikacja pomiędzy różnymi uczestnikami tej usługi była efektywna i aby móc szybko reagować na wszelkie nieprzewidziane sytuacje.

Spedycja międzynarodowa Wągrowiec

Nasze działania w bardzo dużym stopniu skupiają się na organizacyjnej części usługi. Bardzo ważne jest, aby każdy przewóz był właściwie zaplanowany: począwszy od ustalenia trasy, poprzez dobór pojazdu, który ma realizować zlecenie, aż po współpracę z kierowcą bądź kierowcami wysyłanymi w trasę. Następnie trzeba zadbać o kwestie techniczne: załadunek i zabezpieczenie towaru, przygotowanie dokumentacji transportowej i niezbędnych dokumentów, przygotowanie pojazdu. W czasie trwania przewozu konieczna jest stała kontrola postępów. Po wykonaniu zlecenia natomiast trzeba je rozliczyć i skompletować niezbędne dokumenty. Jak widać, specjaliści od spedycji międzynarodowej nie mogą narzekać na brak zajęć. Jednak żywiołowy charakter ich pracy to właśnie to, do czego są stworzeni. Osoby wykonujące zawód spedytora muszą mieć mnóstwo energii, potrafić się zaangażować, mieć zmysł organizacyjny, być komunikatywne, a przy tym wszystkim po prostu lubić to, co robią.

Spedycja krajowa Wągrowiec

Oczywiście wszystkie powyższe uwagi odnoszą się w równym stopniu do osób zajmujących się spedycją krajową. Charakter ich pracy jest właściwie ten sam, choć zajmują się oni organizacją transportów jedynie w obrębie Polski. Podmioty (firmy, instytucje, fabryki, przetwórnie, hurtownie) działające w Wągrowcu mogą skorzystać z naszych usług zarówno w przypadku przewozów międzynarodowych, jak i krajowych.

Gorąco zachęcamy do kontaktu z HiT Transport. Transport i spedycja to nasza pasja, a to sprawia, że pracę wykonujemy z zaangażowaniem i odpowiedzialnością – zawsze na czas, zawsze bezpiecznie i zawsze dla jak największej korzyści klienta.