7W zdefiniowane na nowo

Pojęcie 7W znane jest wszystkim osobom powiązanym z logistyką. Nowoczesna firma logistyczna nie powinna się jednak ograniczać jedynie do siedmiu zasad…

7W – definicja tradycyjna

Reguła 7W ma przedstawiać uproszczoną definicję logistyki. To swoisty zbiór zasad, których wypełnienie ma gwarantować efektywny i prawidłowy przebieg usługi.

 1. Właściwy produkt – czyli zasada precyzyjnego realizowania zamówień.
 2. Właściwa ilość – dostarczanie właściwej ilości produktu zgodnie z oczekiwaniami klienta.
 3. Właściwy stan – odpowiedzialność za stan dostarczanych produktów oraz za stan zapasów.
 4. Właściwe miejsce – czyli niech towar trafi dokładnie tam, gdzie powinien.
 5. Właściwy czas – punktualność to złota zasada!
 6. Właściwy klient – tu wykluczone są pomyłki.
 7. Właściwa cena – ceny usługi muszą być adekwatne zarówno do jej jakości, jak i do sytuacji na rynku.

Czy jednak te założenia wystarczą, by spełniać oczekiwania klientów w XXI wieku? Choć siódemka to szczęśliwa liczba, nie ma powodu, by ograniczać się jedynie do podstawowych siedmiu zasad. Wychodząc naprzeciw rosnącym oczekiwaniom, może by rozszerzyć listę o kolejne siedem punktów?

7W – definicja autorska

 1. Właściwa motywacja – która wiąże się z zaangażowaniem w powierzone zadania.
 2. Właściwa relacja – między klientem a usługodawcą; przyjazna atmosfera współpracy oparta na profesjonalizmie i wzajemnym szacunku.
 3. Właściwa strategia – dokładne i precyzyjne planowanie wszystkich działań.
 4. Właściwa minimalizacja – kosztów przepływu produktów.
 5. Właściwa informacja – sprawny przepływ informacji na wszystkich etapach procesu.
 6. Właściwe priorytety – ich ustalenie powinno stanowić podstawę obranej strategii działania.
 7. Właściwa kontrola – kontrolowanie jakości wykonania usługi na każdym jej etapie; kontrola jako jedna z podstawowych funkcji zarządzania gwarantuje przecież zachowanie standardów obsługi.

Choć powyższa lista nadal nie wyczerpuje tematu, to można chyba uznać, że taki obraz wyzwań stawianych każdego dnia przed logistykami jest już nieco pełniejszy.