Analiza czynników wpływających na zysk w firmie

Okres świąteczny to bardzo charakterystyczny czas właściwie dla każdego. Odczuwają to również firmy transportowe, ponieważ w grudniu odnotowuje się znaczy wzrost na zapotrzebowanie tego typu usług. Mając świadomość zmian, jakie co roku występują w tym czasie, można w prosty sposób je przewidzieć, a ponadto uprzednio się na nie przygotować.
Analizując dane z ostatnich czterech lat bardzo łatwo zauważyć pewien powtarzający się schemat. Należy bowiem wyjaśnić co wpływa na obroty danego przedsiębiorstwa. Są to trzy następujące elementy : trend, wahania okresowe oraz nieregularne odchylania losowe. Przyjrzyjmy się ściślej temu drugiemu czynnikowi. Zauważono, iż wzrost obrotu występuje szczególnie w grudniu oraz styczniu. Ferie zimowe natomiast przyczyniają się do znacznego spadku tych wartości. Sytuacja poprawia się już w kwietniu, a maleje w sezonie urlopowym, czyli na przełomie lipca i sierpnia. Zaś trzeci kwartał charakteryzuje się ponownym wzrostem. Prowadząc wnikliwe analizy można przewidzieć nie tylko opisane wcześniej wahania w skali rocznej, ale także tygodniowej.
W transporcie samochodowym ładunków popyt na usługi transportowe różnicuje się także ze względu na produkcję :
-przemysłową, w której występuje różne zapotrzebowanie na środki transportu,
-leśną,
-handlową,
-budowlaną.
Zyski dla firm transportowych będą także ulegały zmianie biorąc pod uwagę :
-dochody społeczeństwa,
-stopę bezrobocia,
-rozwój motoryzacji indywidualnej.
Wahania sezonowe, tygodniowe, różne dziedziny przemysłu to tylko niektóre elementy wpływające na wzrost popytu firm transportowych. Mając świadomość w jaki sposób dane czynniki się zmieniają łatwiej nam się na nie przygotować. Warto zatem dokonywać analiz we własnej firmie, aby utrzymywać zyski na możliwie najwyższym poziomie.