Będą zmiany w badaniach technicznych

Piotr Popa, rzecznik Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, poinformował PAP, że resort pod koniec czerwca przesłał wstępny projekt założeń nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym do zaopiniowania przedstawicielom organizacji, którzy mają wiedzę i doświadczenie w zakresie dopuszczania pojazdów do ruchu drogowego. 
Regulacja uwzględnia 22 tezy wypracowane przez powołaną przez resort grupę roboczą ekspertów. Dotyczą one m.in.: 

  • wprowadzenia zapisów nakładających na właściciela pojazdu sankcji za użytkowanie pojazdu bez ważnych badań technicznych,
  • ponoszenia odpowiedzialności za stan techniczny pojazdu przez posiadacza dowodu rejestracyjnego,
  • zobowiązania diagnosty do rozpoczęcia badania technicznego pojazdu od jego identyfikacji i wykonania dokumentacji fotograficznej, wpisania numeru rejestracyjnego badanego pojazdu do rejestru badań oraz pobrania opłaty za badanie techniczne pojazdu przed jego wykonaniem,
  • wprowadzenia zewnętrznego oznakowania pojazdu w formie naklejki umieszczanej wewnątrz pojazdu; miałby on dokumentować pozytywny wynik badania technicznego pojazdu.

Projekt przewiduje wprowadzenie obowiązku posiadania przez kierującego pojazdem i okazywania na żądanie uprawnionego organu kontroli ruchu drogowego, zaświadczenia o przeprowadzonym technicznym badaniu pojazdu.
Z dyrektywy UE wynika, że nowe przepisy muszą być gotowe do 20 maja 2017 r., a stosowane od 20 maja 2018 r.