Czynniki rozwoju transportu na świecie

Eksperci z branż logistycznych i transportowych prognozują, że kluczową rolę w rozwoju światowego transportu odegrają megamiasta. Czym są megamiasta? Jaki rodzaj transportu skupiają? Jakie są prognozy dla branży logistycznej w Polsce i na świecie?Eksperci z branż logistycznych i transportowych prognozują, że kluczową rolę
w rozwoju światowego transportu odegrają megamiasta. Czym są megamiasta? Jaki rodzaj transportu skupiają? Jakie są prognozy dla branży logistycznej
w Polsce i na świecie?

Megamiasta a transport
Przyszłość należy do megamiast. Jest to zjawisko charakterystyczne dla XXI wieku, powodowane postępującą urbanizacją: dynamicznym wzrostem liczby ludności oraz masowymi migracjami. Megamiasto charakteryzuje się ogromną powierzchnią i liczbą ludności, która rośnie na skutek napływu ludności
z mniejszych miast głównie w celach zarobkowych. Taki stan rzeczy wymusza zmiany w  infrastrukturze, również tej związanej z transportem. W europejskich megamiastach transport towarowy odbywa się głównie za pośrednictwem samochodów, jednak zauważalny jest progres na rynku usług kolejowych czy śródlądowego transportu rzecznego. Inaczej sytuacja przedstawia się w krajach azjatyckich, w których coraz popularniejsza staje się idea aerotropolis: miast-lotnisk. Zdaniem ekspertów, liczba lotniskowych megamiast w Azji w ciągu najbliższych lat ulegnie podwojeniu, a skupiać się w nich będzie 35% światowego produktu brutto i ponad 95% ruchu dalekodystansowego. Alternatywą dla transportu samochodowego i samolotowego jest kolej, choć trzeba przyznać, że w wielu aspektach ustępuje ona swoim konkurentom. Transport drogowy, podobnie jak lotniczy jest dostępny dla każdego auta/samolotu, co więcej są one bardziej innowacyjne od transportu kolejowego.
Firmy typu 3PL– teraźniejszość i przyszłość transportu
Firmy, które oferują usługi 3PL dominują aktualnie w świecie logistyki. Są
w głównej mierze  wyspecjalizowane w transporcie samochodowym, opierają się na outsourcingu. Idea 3PL oznacza zaangażowanie w proces transportowo-logistyczny trzech stron: odbiorcy, nadawcy oraz firmy dostarczającej usługę.
W obszarze Unii Europejskiej to polskie firmy transportu samochodowego są liderem, jeśli chodzi o przewóz międzynarodowy, jednak co z tego, jeśli pełnią jedynie rolę zleceniobiorcy w firmach 3PL. Rozwój tej gałęzi logistycznej
w Polsce jest koniecznością. Jest to proces, który wymaga czasu, jednak okoliczności wydają się być sprzyjające.