Trybunał Konstytucyjny: mandaty z fotoradarów niezgodne z Konstytucją

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że Inspekcja Transportu Drogowego gromadzi i przetwarza dane kierowców zarejestrowanych przez fotoradary na podstawie przepisu niezgodnego z Konstytucją.Trybunał Konstytucyjny orzekł, że Inspekcja Transportu Drogowego gromadzi i przetwarza dane kierowców zarejestrowanych przez fotoradary na podstawie przepisu niezgodnego z Konstytucją.

Wczoraj, tj. 14.07., Trybunał Konstytucyjny rozpatrywał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący artykułu 129g. ust. 4 ustawy o prawie ruchu drogowego. Zgodnie z tym przepisem, minister transportu określa sposób, tryb oraz warunki techniczne gromadzenia, przetwarzania, udostępniania i usuwania przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego utrwalonych obrazów i danych  w drodze rozporządzenia, co jest niezgodne z ustawą zasadniczą. Konstytucja stanowi, że zasady i tryb gromadzenia oraz udostępniania informacji określa ustawa, nie zaś rozporządzenie. 
Inspekcja Transportu Drogowego dzięki fotoradarom gromadzi dane umożliwiające policji wystawienie mandatu, naliczenie punktów karnych czy czasowe odebranie prawa jazdy. Są to m.in.: rejestracja pojazdu, którym naruszono przepisy; dane właściciela, rodzaj naruszenia, jego datę i czas, a także miejsce popełnienia. Mandaty na podstawie tych danych zostały wystawione na mocy przepisu niezgodnego z Konstytucją. 
TK odroczył wejście wyroku w życie na dziewięć miesięcy od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Do tego czasu kierowcy nie mogą zaskarżać i kwestionować mandatów otrzymanych na podstawie przepisu sprzecznego z Konstytucją.