Główny Inspektorat Ruchu Drogowego

Główny Inspektorat Ruchu Drogowego to instytucja, która została powołana w celu kontroli przestrzegania przepisów dotyczących transportu drogowego oraz przewozu osób i rzeczy (zarobkowego i niezarobkowego).

Główny Inspektorat Ruchu Drogowego to instytucja, która została powołana w celu kontroli przestrzegania przepisów dotyczących transportu drogowego oraz przewozu osób i rzeczy (zarobkowego i niezarobkowego). Jego funkcjonowanie ma na celu głownie eliminowanie negatywnych i niepożądanych zjawisk w transporcie drogowym.

Kontrole przeprowadzane przez Główny Inspektorat Ruchu Drogowego mają na celu poprawienie bezpieczeństwa w transporcie drogowym oraz warunków socjalnych panujących w transporcie drogowym, wpłynięcie na redukcję degradacji dróg, a także zwiększenie poziomu przestrzegania przepisów prawnych przez kierowców oraz przez przedsiębiorców organizujących i realizujących przewozy drogowe. Pośrednio działania Inspektoratu wpływać mają także na ochronę środowiska. Główny Inspektorat Ruchu Drogowego pracuje też nad tym, by chronić rynek transportu drogowego przed naruszaniem zasad uczciwej konkurencji oraz przed zagrożeniami korupcyjnymi. Instytucja ta dba o jakość transportu drogowego i w tym celu współpracuje z takimi instytucjami jak z Policja, Straż Graniczna, Służba Celna, Państwowa Inspekcja Pracy oraz z zarządcami dróg.