Informacje graniczne na granica.gov.pl

Służba Celna i Straż Graniczna uruchomiły portal granica.gov.pl. Ma on ułatwić przekraczanie granicy RP podróżnym i przewoźnikom oraz usprawnić komunikację między służbami a obywatelem.Służba Celna i Straż Graniczna uruchomiły portal granica.gov.pl. Ma on ułatwić przekraczanie granicy RP podróżnym i przewoźnikom oraz usprawnić komunikację między służbami a obywatelem. 

Na stronie pojawiają się informacje nie tylko o zasadach przekraczania granicy, ale też o ruchu granicznym, m.in. aktualne czasy oczekiwania, komunikaty o zakłóceniach ruchu granicznewgo czy utrudnieniach na drogach dojazdowych. Dodatkowo, na portalu można sprawdzić aktualne przepisy prawne i wzory dokumentów wymaganych przy przekraczaniu granicy. Strona umożliwia też dostęp do nowatorskich e-usług, np. e-zwrot VAT czy e-booking BUS.
W planach jest publikacja na portalu tzw. „kart usług”. Są to opisy procedur związanych  z odprawą celną i graniczną dla każdego drogowego przejścia granicznego z Rosją, Białorusią i Ukrainą. Pojawi się na nim również aplikacja kontaktowa, dzięki której będzie można zgłaszać uwagi odnośnie funkcjonowania placówek granicznych wraz z wykazem danych kontaktowych.