Nowe e-usługi dla kierowców

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Centralny Ośrodek Informatyki pracują nad wprowadzeniem nowych e-usług dla kierowców. W internecie będzie można sprawdzić m.in. liczbę punktów karnych.Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Centralny Ośrodek Informatyki pracują nad wprowadzeniem nowych e-usług dla kierowców. W internecie będzie można sprawdzić m.in. liczbę punktów karnych.  
Od 4 stycznia 2016 roku nowe e-usługi umożliwią dostęp online do własnych danych. Oznacza to, że kierowcy będą mogli na bieżąco monitorować zastosowane wobec nich kary i ograniczenia, np. punkty karne. Ma to zmniejszyć ryzyko utraty prawa jazdy z powodu nieznajomości otrzymanej liczby punktów.

Dodatkowo, zostaną wprowadzone usługi „Moj pojazd” i „Sprawdź szkołę jazdy”. Pierwsza pozwoli właścicielom pojazdów sprawdzić informacje o własnym pojeździe. Druga, umożliwi ocenę jakości kształcenia szkół jazdy na podstawie udostępnionych danych statystycznych. 
Nowe e-usługi zostaną wprowadzone w ramach projektu CEPiK 2.0, który polega na modernizacji systemu informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Projekt realizowany jest etapami. W 2014 roku zostały uruchomione m.in. dwie pierwsze e-usługi – „Historia pojazdu” i „Bezpieczny Autobus”, a także międzynarodowa wymiana o kierowcach czy moduł RESPER umożliwiający wymianę danych o prawach jazdy z państwami członkowskimi.