Jak uniknąć podatku od darowizny samochodu?

Podstawowe zasady darowizny oraz spadku reguluje kodeks cywilny. W oby tych przypadkach fiskus może w określonych okolicznościach zwrócić się o należną mu kwotę, ale pomimo tych podobieństw obie formy przekazania pojazdu różnią się od siebie. I tu dobra wiadomość : jeżeli auto otrzymamy od najbliższej rodziny istnieje szansą uniknięcia podatku.

Darowizna samochodu – jak?

Najczęściej, darowizny samochodów przeprowadza się między najbliższą rodziną. W takim przypadku są także najbardziej opłacalne, gdyż jedynie blisko spokrewniony z darczyńcą obdarowany może ubiegać się o zwolnienie z należnego podatku i to bez względu na cenę pojazdu. Jest jednak jeden warunek – darowiznę należy zgłosić fiskusowi w terminie 6 miesięcy od otrzymania darowizny.

Kilka formalności…

Według przepisów kwota wolna od podatku w grupie I wynosi 9637 zł. W przypadku, gdy wartość auta nie przekroczy wspomnianej sumy ( w jej skład wchodzą wszystkie darowizny otrzymane w ciągu ostatnich 5 lat), nie ma konieczności zgłaszania jej w urzędzie skarbowym. Wystarczy jedynie przygotować umowę darowizny i żadnego podatku regulować nie trzeba. Taka umowa może być spisana na kartce, lub można zasięgnąć pomocy nieocenionej przeglądarki internetowej, nie trzeba tego robić w formie notarialnej.

Jeżeli natomiast wartość darowizny przekroczy kwotę wolną od podatku, wówczas warunkiem zwolnienia z niego jest złożenie w urzędzie skarbowym zgodnym z miejscem zamieszkania obdarowanego formularza podatkowego SD-2Z. Za datę dokonania darowizny przyjmuje się dzień spełnienia świadczenia, a więc faktycznego przekazania samochodu, a nie termin sporządzenia umowy