Kierunek: Skandynawia

Zmiany w przepisach transportowych w Skandynawii mogą wpłynąć na kształt realizowanych na tym obszarze usług.

Zmiany w przepisach transportowych w Skandynawii mogą wpłynąć na kształt realizowanych na tym obszarze usług. W życie wchodzą bowiem nowe uregulowania, do których będą musieli przystosować się przewoźnicy. Jest to między innymi tak zwana „dyrektywa siarkowa” oraz zaostrzone wymogi dotyczące zakładania opon zimowych w Norwegii czy też przepisy dot. kabotażu w Szwecji. Firmy transportowe w celu dostosowania się do nowych wytycznych muszą niejednokrotnie zrealizować nowe inwestycje. Dla przewoźników będzie to niemałe wyzwanie – celem będzie bowiem dostosowanie się do nowych reguł transportu do krajów skandynawskich przy próbie uniknięcia podwyżki cen usług transportowych.

Zainteresowanie producentów rynkiem skandynawskim może jednak wzrosnąć na skutek przedłużającego się rosyjskiego embarga na import pewnych grup produktów z UE. Będzie się to więc wiązało ze zwiększonym ruchem w tym kierunku, a więc i ze stopniowym dostosowywaniem się firm transportowych do oczekiwań ich klientów, zapewnieniem taboru pojazdów o odpowiednim wyposażeniu oraz dbaniem o konkurencyjność usług.