Logistyka, transport, spedycja Kalisz

Przemysł w Kaliszu rozwija się w szybkim tempie. Tak samo szybkim jak lokalny transport, logistyka i spedycja!

Produkcja dóbr oraz transport – te dwie dziedziny muszą ze sobą ściśle współpracować, aby realnie zwiększać obroty gospodarki. W tym kontekście transport rozumiany jest dwojako – zarówno w kontekście logistyki, czyli dostarczania surowców, półproduktów, technologii i innych niezbędnych w procesie produkcyjnym elementów, jak i w kontekście przewozu gotowych wyrobów na terenie kraju oraz na rynki zagraniczne.

Międzynarodowy transport drogowy Kalisz

Polskie firmy produkcyjne ogólnie rzecz biorąc doskonale sobie radzą z eksportem. Dotyczy to zwłaszcza branży spożywczej. Polska jest np. największym w Europie eksporterem pieczarek, dominuje także w przypadku jabłek czy ślimaków. Z Polski na rynki zagraniczne trafia też mnóstwo malin i czarnej porzeczki. Jeśli chodzi o eksport, w ostatnich latach zdobywamy także wysoką pozycję w przypadku mebli, jachtów i łodzi motorowych. Zachodnie rynki są zainteresowane naszymi produktami. Skoro mamy możliwość wytwarzania coraz większej ich ilości, musimy mieć także możliwość ich technicznego dostarczania do klientów. I tutaj właśnie niezbędny jest dobrze rozwinięty międzynarodowy transport drogowy, który umożliwia przewóz różnorodnych towarów na duże odległości.

Spedycja międzynarodowa Kalisz

Jeśli zaś chodzi konkretnie o Kalisz, jest on bardzo ważnym ośrodkiem przemysłowym na zachodzie Polski. Rozwija się tu przemysł lotniczy, włókienniczy, odzieżowy oraz spożywczy. Duża cześć produkowanych to wyrobów trafia na rynki zagraniczne. W związku z tym rozwinęły się tu także usługi związane ze spedycją, tak aby wyroby z Kalisza oraz z całego Kalisko-Ostrowskiego Okręgu Przemysłowego mogły poszerzać swoje zasięgi. Rozwój lokalnej gospodarki to wzrost poziomu życia wszystkich mieszkańców regionu. Więcej miejsc pracy, większe możliwości finansowe, rozwój handlu i usług – wszystko to połączone jest w jeden łańcuch. Nie warto więc zaniedbywać żadnego ogniwa, a jednym z nich z pewnością jest spedycja międzynarodowa.

Spedycja krajowa Kalisz

Nie mniej istotna dla rozwoju gospodarki w okolicach Kalisza jest także spedycja krajowa, ponieważ znaczna cześć lokalnie powstających produktów trafia jednak na rynek krajowy. W związku z tym istnieje konieczność ich sprawnego dostarczenia do punktów sprzedaży czy też dalszego wykorzystania.

I tu właśnie objawia się główne zadanie naszej firmy, czyli HiT Transport, która realizuje usługi związane z logistyką, spedycją i transportem m.in. na terenie województwa wielkopolskiego. Obsługujemy lokalne firmy w zakresie przewozów krajowych oraz międzynarodowych.

Transport ADR Kalisz

Z HiT Transport można podjąć współpracę również w zakresie transportu ładunków niebezpiecznych, takich jak substancje łatwopalne, wybuchowe, chemiczne. Profesjonalny transport ADR dla przedsiębiorstw z Kalisza i okolic – jeśli chcesz z niego skorzystać, zapraszamy do kontaktu w sprawie usługi.

Zachęcamy do podjęcia z nami współpracy. Nasze wieloletnie doświadczenie, bogaty tabor pojazdów, a także dopracowane metody pracy powalają nam realizować usługi na najwyższym poziomie – o czym przekonali się już nasi dotychczasowi klienci. Skontaktuj się już teraz z jednym z naszych oddziałów – zapraszamy!