Logistyka, transport, spedycja Wolsztyn

O branży TSL, czyli czy istnieją granice pomiędzy pojęciami transportu, spedycji i logistyki?

Branża TSL to skrót od nazw trzech gałęzi, które się na nią składają – transportu, spedycji i logistyki. Granice między tymi trzema dziedzinami mogą nie być do końca jasne, ale nie ma w tym nic dziwnego – im dalej byśmy się zagłębiali w tę tematykę, tym więcej różnorodnych powiązań byśmy między nimi dostrzegli. Niewątpliwie te trzy pojęcia wzajemnie się zazębiają – współgrają i współtworzą usługi, dzięki którym każdy z nas ma dostęp do różnorodnych produktów pochodzących ze wszystkich stron świata.

My – w naszej pracy – dostrzegamy złożoność procesów, które składają się na usługi transportowe. Wiemy, że transport warto rozumieć jako proces przewozu ładunków, spedycję – jako zarządzanie tym przewozem, a logistykę – jako szczegółowe planowanie przepływu surowców. I choć tych trzech dziedzin nie powinno się rozpatrywać oddzielnie, to staramy się coraz bardziej specjalizować w każdej z nich, dzięki czemu pracujemy na podwyższenie jakości naszych usług w ogóle.

Międzynarodowy transport drogowy Wolsztyn

Międzynarodowym transportem drogowym zajmuje się nim nie tylko nasz oddział w Wolsztynie, ale także i pozostałe oddziały w innych miastach Polski. Transport na skalę międzynarodową to zadanie:

  • odpowiedzialne, bo potencjalnych zagrożeń na każdym etapie procesu transportowego jest bardzo wiele. Mogą nim być np. niekorzystne warunki na drodze czy jakiekolwiek nieprzewidziane sytuacje (np. zablokowanie określonego odcinka drogi i konieczność zmiany zaplanowanej trasy). Powierzony nam ładunek wciąż pozostaje jednak pod naszą opieką, a umowa, że zostanie dowieziony na miejsce w określonym terminie, nieustannie obowiązuje. Dlatego ważna jest wiedza o tym, jak reagować na takie sytuacje. Każda z nich uczy nas czegoś i staje się ważnym elementem naszego doświadczenia.
  • wymagające, bo na każdym etapie usługi musimy angażować całą naszą wiedzę, umiejętności i cechy takie jak umiejętność szybkiego reagowania, planowania, rozwiązywania problemów.

Spedycja międzynarodowa Wolsztyn

Spedycja, czyli zarządzanie przewozem towarów, to pojęcie odnoszące się bardziej do działań związanych z planowaniem i organizowaniem niż z samym praktycznym przewozem. Transport zaś jest praktyczną realizacją założeń przygotowanych przez spedytora. Nasz oddział w Wolsztynie realizuje usługi na najwyższym poziomie dzięki doskonałej teoretycznej i praktycznej znajomości zasad działania tej branży. Naszą specjalnością jest działanie, a podstawą skutecznego działania jest dobre planowanie.

Spedycja krajowa Wolsztyn

A co z przewozami krajowymi? Czy tutaj zadanie jest prostsze? Można je uznać za prostsze tylko pod kątem długości planowanych tras – na terenie kraju wynoszą one zwykle do kilkuset kilometrów, dzięki czemu łatwiej jest zorganizować je logistycznie i czasowo. Odpowiedzialność natomiast jest ta sama, podobnie jak i wymagania dotyczące wiedzy i doświadczenia spedytorów. Ze wszystkim jednak doskonale sobie radzimy. Przekonaj się o tym sam, podejmując z nami współpracę – zapraszamy!

Transport ADR Wolsztyn

Realizacja usług z zakresu transportu ADR to równie ważna część naszej działalności. W sposób bezpieczny i zgodny z przepisami krajowymi i międzynarodowymi jesteśmy w stanie przetransportować towary oznaczone jako niebezpieczne. Zapraszamy do kontaktu wszystkich, którzy chcą poznać szczegóły usług oferowanych w Wolsztynie.

64-200 Wolsztyn
ul. Przemysłowa 2/2

Tel.: 68 420 08 21 lub

68 347 29 83
e-mail: biuro@hit-transport.pl

Godziny otwarcia:  
poniedziałek – piątek: 8 – 16 
sobota: nieczynne 
niedziela: nieczynne