Pora na wymianę akumulatora!

Jak sprawdzić stan akumulatora?

Sprawdzenie stanu akumulatora można powierzyć specjaliście od elektryki, można go jednak również dokonać samodzielnie, np. korzystając ze specjalnych testerów, znajdujących się w warsztatach lub serwisach samochodowych. Większość z tych punktów nie pobiera za taką usługę opłaty. By uniknąć przedwczesnej i niepotrzebnej wymiany akumulatora, zalecane jest ponadto regularne kontrolowanie kilku jego parametrów. W przypadku akumulatorów obsługowych należy raz do roku sprawdzić poziom elektrolitów i pilnować, by nie był on zbyt niski. Warto również regularnie badać stan naładowania akumulatora za pomocą areometru. Jeśli zmierzona za jego pomocą gęstość elektrolitu będzie miała wartość mniejszą niż 1,25 g/cm3, bateria wymaga naładowania. Zbadać zużycie akumulatora można również mierząc napięcie podczas zimnego rozruchu – jeśli jest ono niższe niż 10 V, to znak, że zasobnik należy wymienić na nowy. 

Jak wybrać akumulator? 

Zakup akumulatora powinien być uzależniony od zaleceń producenta, które znajdują się w instrukcji obsługi pojazdu. By wybrać najlepsze urządzenie, warto zwrócić uwagę na kilka jego parametrów, takich jak: 

– napięcie: optymalna wartość wynosi 12V, 

– pojemność i prąd rozruchu: uzależniona od zaleceń producenta, 

– kształt i ułożenie: by zakupiony model akumulatora można było zamontować w pojeździe, należy go dopasować do niego pod kątem wymiarów i rozłożenia biegunów, 

– data produkcji: zalecany jest wybór modeli, które zostały wyprodukowane co najmniej 6 miesięcy wcześniej.