Proces logistyczny

Proces logistyczny to uregulowany łańcuch ściśle powiązanych ze sobą operacji związanych z przepływem materiałów.

Proces logistyczny to uregulowany łańcuch ściśle powiązanych ze sobą operacji związanych z przepływem materiałów. Jego końcowym efektem jest usługa logistyczna, czyli transport i magazynowanie produktów w zgodnym z oczekiwaniami klienta czasie, miejscu, jakości i ilości. Dotyczy nie tylko przepływu materiałów, ale także informacji między dostawcami a odbiorcami określonych towarów – pełni więc funkcje zarówno związane z planowaniem i zarządzaniem, jak i z komunikacją. Coraz częściej funkcje logistyczne firm przejmowane są przez specjalistyczne firmy zewnętrzne – firmy transportowe zajmujące się kompleksowo transportem, logistyką i spedycją.

Zbiór procesów logistycznych, uporządkowanych i zintegrowanych w jedną całość, tworzy tak zwany system logistyczny.

Wszystkie procesy logistyczne powinny być przeprowadzane zgodnie z tak zwaną zasadą 7W:

1) właściwy towar;

2) we właściwej ilości;

3) we właściwym czasie;

4) na właściwe miejsce,

5) o właściwej jakości;

6) po właściwych kosztach

7) właściwemu klientowi.