Spedycja Zielona Góra

Zajmujemy się spedycją od lat. Sprawdź, co możemy Ci powiedzieć o naszej pracy.

Spedycja to wciąż rozwijająca się dziedzina gospodarki. Od jej sprawności zależy powodzenie wielu innych gałęzi, ponieważ dobrze zorganizowany transport w ogromnym stopniu warunkuje pracę firm produkcyjnych, przetwórczych i handlowych. Jakie czynności wykonywane są w ramach usług spedycyjnych? Pokrótce można je podzielić na czynności z zakresu spedycji właściwej oraz czynności dodatkowe.

Międzynarodowy transport drogowy Zielona Góra

Aby właściwie zorganizować międzynarodowy transport drogowy, spedytorzy muszą profesjonalnie zająć się takimi czynnościami jak:

  • przyjęcie zlecenia oraz ustalenie wytycznych dotyczących jego realizacji,
  • zawarcie umowy transportowej,
  • ubezpieczenie przewożonego ładunku,
  • przygotowanie odpowiedniej dokumentacji,
  • odbiór towaru od nadawcy i przygotowanie go do transportu,
  • nadanie przesyłki wraz z dokumentacją transportową,
  • odprawa celna,
  • przekazanie towaru odbiorcy,
  • udzielanie porad w zakresie procesów spedycyjnych,
  • ewentualnie: przeładunek towaru na trasie.

Spedycja międzynarodowa Zielona Góra

Jak wyraźnie widać, czynności związanych ze spedycją międzynarodową jest całe mnóstwo. Powyższa lista jest oczywiście bardzo uproszczona, a jej zadaniem jest jedynie zobrazowanie przebiegu całego procesu spedycyjnego. Bierze w nim udział wiele osób – sam odpowiedzialny za zlecenie spedytor, ale także kierowcy, nadawcy przesyłki oraz jej odbiorcy. Nasi spedytorzy z Zielonej Góry realizują te zadania bezbłędnie, a pozwala im na to wieloletnie doświadczenie, które zdobyli w branży.

Warto jednak zaznaczyć, że istnieją także dodatkowe czynności spedytorskie, do których należy m.in.: składowanie towaru (magazynowanie), przeprowadzanie transakcji finansowych związanych z regulowaniem należności na towar, sprzedaż towaru, awizowanie przesyłki, przeprowadzanie cesji itp. Nie wszystkie firmy transportowe rozszerzają jednak swoje usługi o powyższe zadania. Te, które się tym zajmują, realizują tzw. spedycję mieszaną. Spedytorzy, którzy zajmują się wyłącznie organizacją przewozu przesyłek, realizują z kolei tzw. spedycję czystą.

Spedycja krajowa Zielona Góra

W ramach naszej działalności organizujemy nie tylko przewozy międzykrajowe, ale także na terenie Polski. Spedycja krajowa rządzi się podobnymi prawami i wymaga bardzo podobnych umiejętności. Jej zadania są generalnie te same – różnica leży w kwestiach związanych z długością trasy czy w braku konieczności przekraczania granicy (brak odprawy celnej).

Transport ADR Zielona Góra

Klientom z Zielonej Góry i okolic oferujemy także usługi transportowe w zakresie towarów niebezpiecznych, np. łatwopalnych czy toksycznych. Ta dziedzina działalności, nazywana transportem ADR, jest regulowana szczegółowymi przepisami, tak aby ryzyko podczas realizacji takich zleceń było jak najmniejsze. Z nami przewóz będzie w pełni bezpieczny – skontaktuj się z nami i skorzystaj z naszych usług.

Współpraca z naszą firmą w zakresie przewozów krajowych oraz międzynarodowych z pewnością będzie udana. Zadbają o to nasi specjaliści z Zielonej Góry lub – w przypadku klientów z innych rejonów Polski – z pozostałych naszych oddziałów. Jakość i rzetelność to nasze priorytety – przekonali się o tym współpracujący z nami dotychczas klienci. Ty także możesz dołączyć do ich grona i sprawdzić, jakie korzyści przyniesie Ci współpraca z HiT Transport. Zapraszamy do kontaktu!

65-021 Zielona Góra

Dąbrowskiego 41B
Tel.: 68 888 00 25

NIP: 923 168 92 07 
Regon: 301 894 770 
e-mail: zgora@hit-transport.pl

Godziny otwarcia:  
poniedziałek – piątek: 8 – 16 
sobota: nieczynne 
niedziela: nieczynne