System badań technicznych do poprawy

Obowiązujący w Polsce system badań technicznych nie działa poprawnie. Część pojazdów z ważną pieczątką SKP w dowodzie rejestracyjnym, nie powinna zostać dopuszczona do ruchu. Kolejna część porusza się po drogach bez aktualnych badań technicznych.Obowiązujący w Polsce system badań technicznych nie działa poprawnie. Część pojazdów z ważną pieczątką SKP w dowodzie rejestracyjnym, nie powinna zostać dopuszczona do ruchu. Kolejna część porusza się po drogach bez aktualnych badań technicznych. 
Stan techniczny poruszającego się po drogach samochodu jest równie ważny, co umiejętności i rozsądek kierowcy oraz jakość dróg. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z istotność i tego faktu i nie przykłada do niego wagi. 
Zgodnie z orzeczeniem Komisji Europejskiej zły stan techniczny pojazdu jest przyczyną 6% wypadków. W Polsce odsetek ten wynosi 1% (nieoficjalnie 10%).
W grupie 31 milionów pojazdów figurujących w bazach CEP jedynie 16 milionów posiada ważne badanie techniczne. Ważną polisę OC wykupiło 18,5 miliona kierowców. „Nawet jeśli od ogólnej liczby odejmiemy 7 milionów „martwych dusz”, czyli samochodów, których tak naprawdę już nie ma, to jednak nadal w tym rachunku zostaną nam miliony aut, których właściciele nie dysponują aktualnymi badaniami technicznymi. Ile spośród tych samochodów jest codziennie eksploatowanych na drogach publicznych, nie wiadomo. Pewne jest natomiast, że każdy z nich to potencjalne śmiertelne zagrożenie, zarówno dla ludzi, którzy nim podróżują, jak również innych uczestników ruchu drogowego”.
Badania często nie są prowadzone rzetelnie. Diagności przymykają oko na usterki z pozoru błahe, lecz obiektywnie mówiąc dyskwalifikujące.