Transport ADR Jelenia Góra

W skład naszych usług wchodzi również transport materiałów niebezpiecznych.

Transport typu ADR to zdecydowanie jeden z najtrudniejszych do organizowania transportów drogowych ze względu na obowiązujące normy i wymagania. Jest to rodzaj transportu materiałów  oficjalnie klasyfikowanych jako niebezpieczne. Potocznie stosowana nazwa “ADR” odnosi się do międzynarodowej konwencji, która zawiera szczegółowe informacje dotyczące klasyfikacji wszystkich substancji uważanych za niebezpieczne, a więc wchodzące w ewentualny transport ADR.

Transport ADR Jelenia Góra

Substancje niebezpieczne to takie, które posiadają właściwości szkodliwe wobec ludzi, środowiska lub też mienia. W przypadku nieprawidłowego magazynowania lub transportu takich materiałów, może on spowodować znaczne szkody, np. pożar, wybuch lub inną szkodę środowisku naturalnemu, a nawet stanowić zagrożenie wobec zdrowia i życia człowieka. Towary ADR można podzielić na 13 następujących klas zagrożeń:

1 – Materiały i przedmioty wybuchowe

2 – Gazy

3 – Materiały ciekłe zapalne

4.1 – Materiały stałe zapalne

4.2 – Materiały samozapalne

4.3 – Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy zapalne

5.1 – Materiały utleniające

5.2 – Nadtlenki organiczne

6.1 – Materiały trujące

6.2 – Materiały zakaźne

7 – Materiały promieniotwórcze

8 – Materiały żrące

9 – Różne materiały i przedmioty niebezpieczne

Międzynarodowy transport drogowy Jelenia Góra

Transport to bardzo istotny rodzaj działalności oraz element naszej codzienności. Jest on bardzo silnie powiązany z innymi biznesami: z przemysłem przetwórczym, produkcyjnym, z handlem, z branżą budowlaną, usługowa, elektroniczną… można by tak wymieniać w nieskończoność. Nic w tym dziwnego. W końcu transport przenika przez każdą sferę życia, również społecznego, jak i prywatnego. Jako firma transportowo-spedycyjna musimy mieć świadomość, jak ważną rolę pełnią nasze usługi- zarówno na terenie kraju, jak i w transporcie międzynarodowym.

Spedycja międzynarodowa Jelenia Góra

Co ważne, aby transport doszedł do skutku, niezbędne jest jego właściwe zaplanowanie. Spedycja międzynarodowa to złożona dziedzina działalności, której głównym celem jest organizacja przewozów tak, aby było to jak najbardziej efektywne i opłacalne. Na taki rezultat składa się odpowiedni dobór pojazdów, zaplanowanie tras, rozplanowanie przewozu w czasie i przestrzeni oraz właściwe skoordynowanie działań tak, aby koszty transportu były jak najmniejsze. Niezależnie od tego, czy przewożone towary są ze stosunkowo niewielkiej miejscowości, jak Jelenia Góra, czy też z dużego ośrodka przemysłowego, wszyscy spedytorzy dążą do maksymalnego zredukowania wydatków.

Spedycja krajowa Jelenia Góra

Na takiej samej zasadzie działa spedycja krajowa. Niemniej jednak, ze względu na krótsze trasy, można stosować inne techniki planowania. Tryb pracy kierowców również nieco się różni. Wciąż jednak niezbędna jest obszerna wiedza oraz umiejętności poparte doświadczeniem tak, aby móc spełniać obowiązki właściwie.

Profesjonalne usługi z zakresu transportu w kraju i zagranicą, spedycji krajowej i międzynarodowej oraz transportu ADR – to właśnie oferuje swoim klientom firma HiT Transport. Wszystkich zainteresowanych współpracą zapraszamy do kontaktu!