Transport ciężarowy – co zrobić, by generował mniej zanieczyszczeń?

Co zrobić, by transport ciężarowy generował mniej zanieczyszczeń powietrza?

Transport ciężarowy jest obecnie podstawą funkcjonowania firm transportowych. Zdaniem wielu to jedna z najbardziej popularnych i najbardziej opłacalna forma świadczenia usług transportowych. Nie da się ukryć roli, jaką odgrywa, nie da się jednak również ukryć szkód, które się z tym wiążą – mowa tu o emisji szkodliwych gazów, która towarzyszy przewozowi ładunków za pomocą pojazdów ciężarowych. Wszystko wskazuje jednak na to, że niebawem ten problem zostanie zminimalizowany. W jaki sposób? O tym poniżej. 

Transport ciężarowy w kontekście zanieczyszczeń 

Szacuje się, że transport drogowy w Polsce generuje ok. 12% szkodliwych gazów cieplarnianych, z czego duży odsetek, bo aż 25%, pochodzi z pojazdów ciężarowych. Zanieczyszczenia to w zasadzie największy problem, który wiąże się z transportem tego rodzaju. Czy można go jakoś zminimalizować? Według profesora Suchorzewskiego i opracowanego przezeń raportu pt.: ”Jak ograniczyć emisję w transporcie drogowym” jest to możliwe. W jaki sposób? 

Jak zmniejszyć emisję szkodliwych gazów?

Wymienia się kilka możliwych sposobów na zminimalizowanie emisji szkodliwych gazów i zwiększenie ekologiczności transport ciężarowego. Zdaniem Suchorzewskiego przyczynić może się do tego wprowadzenie pojazdów elektrycznych, hybrydowych, wykorzystujących LPG, CNG, LNG lub biopaliwa. Warto zaznaczyć, że koszty związane wprowadzeniem pojazdów elektrycznych są bardzo wysokie, w związku z tym raczej nieosiągalne. Warto się jednak skupić na pozyskiwaniu paliw z alternatywnych źródeł – np. z gazu ziemnego lub energii elektrycznej. Poszukiwanie alternatywnych źródeł napędu dla pojazdów ciężarowych to na tę chwilę najlepsze rozwiązanie, które przyczyni się do zmniejszenia ilości generowanych zanieczyszczeń. Na floty aut zasilanych energią elektrycznych przyjdzie nam jeszcze poczekać.