Transport drogowy a przepisy prawne

Świadczenie usług transportowych musi być oparte o obowiązujące w Polsce przepisy prawne.

Świadczenie usług transportowych musi być oparte o obowiązujące w Polsce przepisy prawne. W przypadku transportu międzynarodowego należy też uwzględnić przepisy obowiązujące w kraju, na terenie którego realizowana jest usługa.

Firmy transportowe mają obowiązek dbać o zachowanie procedur związanych z przewozem konkretnych towarów (np. żywności, substancji chemicznych, towarów niebezpiecznych), uwzględnić zgodny z przepisami czas pracy kierowców, przepisy dotyczące ochrony zwierząt, odpadów, bezpieczeństwa żywności i żywienia i wiele innych.

Podczas procesu transportowego w wozie powinny znajdować się określone dokumenty – np. listy przewozowe, dowód rejestracyjny pojazdu, a także dokumenty stwierdzające uprawnienia kierowcy do prowadzenia określonego typu samochodu.

Do odpowiedzialności za powstanie jakichkolwiek nieprawidłowości może być pociągnięty zarówno kierowca, jak i firma transportowa realizująca zlecenie. Dlatego warto zaufać firmom wykonującym swoje obowiązki w sposób profesjonalny, które zwracają szczególną uwagę na zgodność z wszelkimi procedurami i obowiązującym prawem.