Wolniej = bezpieczniej

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego sprawdziła, z jaką prędkością kierowcy poruszają się po polskich drogach.

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego sprawdziła, z jaką prędkością kierowcy poruszają się po polskich drogach. Choć wciąż wielu kierowców nie stosuje się do ograniczeń prędkości, to nastąpiła znaczna poprawa w tej materii. W 2013 r. przepisy dotyczące prędkości łamało 64% kierowców, a w 2014 roku – 57%.

Najczęściej dozwolona prędkość przekraczana jest na terenach zabudowanych na ulicach dwujezdniowych, a także w mniejszych miejscowościach, na drogach krajowych oraz wojewódzkich.

Dlaczego wciąż tak wielu kierowców nie stosuje się do przepisów? Problem tkwi prawdopodobnie w powszechnym przyzwoleniu na przekraczanie prędkości. Aż 82% ankietowanych uważa, że w Polsce nie jeździ się zgodnie z przepisami dotyczącymi dopuszczalnej prędkości. Kierowcy doskonale wiedzą o łamaniu ograniczeń, ale często nie widzą w tym nic złego.

Warto jednak pamiętać, że zachowanie odpowiedniej prędkości przez kierowców wpływa na bezpieczeństwo nie tylko ich samych, ale także i pasażerów, pieszych, a także na jakość i wydajność transportu drogowego, a pośrednio również i na stan dróg.