Wydłużone, bezpieczniejsze kabiny ciężarówek

Już wkrótce sześcienny kształt kabin ciężarówek może odejść do przeszłości. Parlament Europejski przyjął właśnie przepisy, które umożliwią wydłużenie kabin kierowców samochodów ciężarowych.

Już wkrótce sześcienny kształt kabin ciężarówek może odejść do przeszłości. Parlament Europejski przyjął właśnie przepisy, które umożliwią wydłużenie kabin kierowców samochodów ciężarowych, co wpłynie na lepszą widoczność i wyższy poziom bezpieczeństwa transportu drogowego.

Konstruktorzy będą mogli używać nowych projektów ciężarówek, które przekroczą dotychczas obowiązujące limity wagi i objętości kabin. Pod warunkiem oczywiście, że wykorzystanie takiego projektu pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa i ograniczy negatywny wpływ ciężarówek na środowisko naturalne.

Kabina o bardziej wyprofilowanym kształcie może zwiększyć pole widzenia kierowcy i ułatwić mu dostrzeganie innych użytkowników ruchu drogowego. W razie zderzenia kształt taki pozwoliłby też zmniejszyć energię uderzenia. Ponadto do projektu mogą zostać wprowadzane alternatywne mechanizmy napędowe, wpływające na zmniejszenie zanieczyszczeń. Dzięki odpowiednio zaprojektowanym kabinom wzrośnie zatem bezpieczeństwo transportu drogowego, a spadną jego koszty i negatywne oddziaływanie na środowisko.

Propozycje przedstawione przez PE muszą teraz zostać przyjęte przez Radę Unii Europejskiej, zanim dyrektywa wejdzie w życie.